UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět

Noví mentoři převzali osvědčení

Již tradičně předala dne 10. května 2018 děkanka Fakulty humanitních studií (FHS) Anežka Lengálová osvědčení úspěšným absolventům kurzu Pedagogické vedení studentů v klinické praxi. Letošní rok byl mimořádný, protože poprvé v historii fakulty převzal toto osvědčení i muž. Kurz byl v rámci celoživotního vzdělávání připraven pošesté, opět Ústavem zdravotnických věd FHS, a byl zaměřen primárně na profesionální přípravu odborníků z klinické praxe, kteří aktuálně vedou nebo v budoucnu povedou studenty oboru Všeobecná sestra nebo Porodní asistentka při odborné praxi.

Pro frekventanty byl kurz zdarma a byl výrazem poděkování za práci se studenty. Odborné praxe jsou nedílnou součástí studijních plánů výše uvedených oborů a podle požadavků Evropské unie musí probíhat pod vedením odborníků z praxe, kteří jsou nazýváni mentoři. „Do kurzu jsem se přihlásila proto, že bych ráda rozdávala dál to, co jsem se za svou praxi naučila“, sdělila jedna z účastnic. „Kurz mi k tomu dodal nejen znalosti, ale hlavně odvahu,“ dodává. Za přítomnosti personalistky Krajské nemocnice T. Bati, a.s. (KNTB) paní Niny Pelouškové a ředitelky Ústavu zdravotnických věd Zlatice Dorkové, převzalo z rukou děkanky FHS osvědčení celkem 26 sester, 2 záchranářky a 4 porodní asistenty. Studenti Ústavu zdravotnických věd tak získali nové mentorky a mentora v KNTB, kteří budou vést studenty k tomu, jak se stát dobrou sestrou a dobrou porodní asistentkou. Kurz se setkal s pozitivním ohlasem zúčastněných a očekáváme, že se nejen více prohloubí vzájemná spolupráce mezi FHS a klinickými pracovišti, ale především se zkvalitní profesní příprava budoucích zdravotníků. Tak, jak řekla ve svém slavnostním projevu paní děkanka „Jaké si je vychováme, takové je budeme mít“.

Zavřít

Fakulty a součásti