Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
odložené workshopy mají nové termíny

Pozvánka na prakticky orientované workshopy

Srdečně Vás zveme k účasti na workshopech, které připravila paní Mgr. Magdalena Hanková, Ph.D. z Centra výzkumu FHS společně s Mgr. Janou Kasáčkovou Ph.D. Workshopy proběhnou ve Vzdělávacím komplexu FHS na Štefánikově ulici.

1. workshop: Zásady komunikace s lidmi se zdravotním postižením: Jak je to správně a čemu se vyvarovat (?)

Datum konání:
6. 5. 2022, 16:00 – 19:00 (pro veřejnost)
U18/učebna 508
Registrace na workshop je zde.
Deadline: 30. 4. 2022

Pohodlné oblečení a deku s sebou!

Bez komunikace, čili výměny informací, bychom si náš život dokázali jen stěží představit. I když jde o přirozenou dovednost, když dojde na komunikaci s lidmi se zdravotním postižením, mnozí z nás se dopustí nejednoho faux pas. Jak je to tedy správně? A čemu se vyvarovat? Přijďte se dozvědět více na náš workshop!

Cílem workshopu je přispět na základě současných poznatků a praktických zkušeností lektorek k osvětě v dané tematice.

Budeme hledat odpovědi na následující otázky:

  • Jak ovlivňují vybrané druhy zdravotního postižení (pohybové, smyslové, mentální) komunikační schopnost člověka?
  • Jaké jsou nejčastější mýty o komunikaci s jedinci s vybranými typy zdravotního postižení?
  • Jakých chyb se lidé nejčastěji dopouští při komunikaci s lidmi s postižením – jak se jim vyvarovat a jak to dělat správně?
  • Jak aplikovat bazální stimulaci jako podpůrný komunikační prostředek u osob se závažnějším zdravotním postižením?

Na co se ještě můžete těšit?

Tipy na zajímavé zdroje (knihy, videa, webové stránky, články) k problematice, praktickou demonstraci prezentovaných informací, praktickou aplikaci prvků bazální stimulace, s důrazem na osobní prožitek a empatii, skupinovou spolupráci a kreativní prostředí, diskuzi.

2. workshop: Mapování (bez) bariérovosti: od teorie k praxi

Datum konání:
27. 4. 2022, ZMĚNA ČASU – 9:30 – 12:30 – Nahlášeným studentům bude uznána sportovní aktivita v rámci vyhlášeného “Rektorského dne sportu”.

7. 5. 2022, 10:00 – 13:00 (pro veřejnost)
U18/učebna 235
Registrace na workshop je zde.
Deadline: 22. 4. 2022

Vysoký obrubník, schody bez nájezdové plošiny, těžké vstupní dveře či absence popisků v Braillově písmu. To jsou bariéry, s nimiž se lidé s pohybovým a smyslovým postižením i přes současné inkluzivní snahy stále setkávají jak ve vnitřním tak venkovním prostředí. Jaké jsou tedy parametry bezbariérovosti a jak případně takové bariéry bezpečně překonávat? To se dozvíte v našem prakticky orientovaném workshopu!

Cílem workshopu je přispět na základě praktických ukázek k porozumění vybraným aspektům (bez)bariérovosti ve vnitřním i venkovním prostředí. Budeme hledat odpovědi na následující otázky:

Jaké jsou klíčové prvky bez/bariérovosti budov a komunikací dle Metodik Pražské organizace vozíčkářů?
Jaké jsou nejčastější kompenzační pomůcky určené pro osoby s pohybovým a smyslovým postižením a jak je správně používat?
Jaké jsou zásady správné asistence / doprovázení osobám s pohybovým a smyslovým postižením?

Na co se ještě můžete těšit?
Praktický nácvik překonávání bariér v interiéru i venkovním prostředí
Autentické zkušenosti osoby s omezením hybnosti
Diskuzi

3. workshop: Mateřství žen s vrozeným tělesným postižením: Matky jako každé jiné

Datum konání: 17. 5. 2022, 13:00 – 15:00
U18/ učebna 235
Registrace na workshop je zde.
Deadline: 10. 5. 2022

Mateřství. Jedna z nejvýznamnějších rolí v životě každé ženy. Ve vztahu k ženám s vrozeným tělesným postižením je však i nadále opředena řadou mýtů a předsudků. Jaká je tedy realita? Přijďte se dozvědět více na náš workshop!

Cílem workshopu je přispět na základě současných poznatků a výzkumných aktivit lektorky k demytizaci dané tématiky v českém prostředí.

Budeme hledat odpovědi na následující otázky:

Proč je mateřská role důležitá pro všechny ženy bez rozdílu?
Jaké jsou současné trendy nahlížení na otázku mateřství žen s vrozeným tělesným postižením?
Jak je ukotveno právo žen s vrozeným tělesným postižením naplnit mateřskou roli?
Co už víme o mateřství žen s vrozeným tělesným postižením ze zahraničí?
Jaké jsou zkušenosti českých žen s vrozeným tělesným postižením s mateřskou rolí? Jak vzpomínají na těhotenství, porod a adaptaci na mateřskou roli?
Co se matkám s vrozeným tělesným postižením osvědčilo při zvládání mateřské role?

Fakulty a součásti

Zavřít