Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
improve your english

Prázdninová angličtina

Centrum jazykového vzdělávání FHS UTB nabízí pro děti zaměstnanců univerzity, ale i pro děti z řad veřejnosti intenzivní kurzy anglického jazyka vyplněné hrami, soutěžemi, či anglickou konverzací o tématech blízkých cílové skupině.

Na základě velkého ohlasu a poptávky jsme loňskou nabídku ještě rozšířili. Těšit se tak Vaše děti mohou na kurz pro žáky šestých a sedmých tříd i žáky osmých a devátých tříd základních škol. Další kurz je určen pro středoškoláky a poslední (i s rodilým mluvčím) pro pokročilé středoškoláky.

Týdenní kurzy jsou pro všechny, kteří si chtějí před začátkem nového školního roku zábavnou formou zopakovat, oživit, prohloubit a procvičit své znalosti anglického jazyka z oblasti gramatiky i slovní zásoby. Výuka bude také zaměřena na konverzaci a odbourání obav z mluveného projevu.

Důraz je kladen na komunikaci účastníků mezi sebou prostřednictvím komunikačních aktivit ve dvojicích i skupinkách.

Angličtina pro ZŠ

Přihláška pro šesťáky a sedmáky: zde
Přihláška pro osmáky a deváťáky: zde

Angličtina pro SŠ

Přihláška pro středoškoláky: zde
Přihláška pro pokročilé středoškoláky: zde

 

 

Fakulty a součásti

Zavřít