Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Gratulujeme!

První ročník IDEATHONU UTB má svého vítěze

Ekologické a SMART výzvy. Tím se zabývaly soutěžní týmy prvního ročníku celouniverzitní soutěže Ideathon UTB, která se uskutečnila 9.–10 listopadu v budově TIC. Hlavní výhru 20 tisíc korun si odnesl tým Esa složený z Adély Pokorné, Sandry Zvarové, Elišky Volné.

Ideathon UTB je 24hodinová soutěž, jenž propojuje studenty napříč fakultami a dává jim možnost využít své schopnosti, vyzkoušet si práci v týmech a řešit v krátkém čase naléhavé výzvy naší doby. Témata do soutěže mohly přihlásit instituce a organizace ze Zlínského kraje z nekomerčního sektoru, z nichž bylo následně vybráno pomocí veřejného hlasování pět finálních výzev, s kterými se soutěžní týmy potýkaly.

V rámci soutěže byly pro soutěžící připravené doprovodné workshopy s Anežkou Adamíkovou, Martinek Krčkem a Lubomírem Konečným. Lektoři představili témata, mezi které patří design thinking, pitching nebo model Lean Canvas. Zároveň byli k dispozici jako mentoři a konzultanti rozpracovaných nápadů, čehož studenti rádi využili.

Týmy měly na prezentaci před odbornou porotou, která se skládala ze zadavatelů výzev a děkanů všech univerzitních fakult, deset minut.

„Studenti mě mile překvapili. Větší část prezentací byla ideově velmi povedená a nápady realizovatelné v praxi. Jsem rád, že se u jednoho projektu mohli potkat studenti ze všech fakult a navzájem spolu usednout k jednomu stolu,“ vyjádřil se člen poroty Mgr. Josef Kocourek, Ph.D., děkan Fakulty multimediálních komunikací.

Porotu nakonec nejvíce oslovila prezentace a nápad týmu Esa, který tvořilo silné dámské trio Adéla Pokorná z Fakulty multimediálních komunikací, Sandra Zvarová z Fakulty aplikované informatiky a Eliška Volná z Fakulty managementu a ekonomiky. Tým si odnesl hlavní výhru 20 tisíc korun. „Všechny jsme soutěž braly jako spontánní akci ku příležitosti poznání nových lidí. Rozhodně jsme ale nečekaly, kolik toho získáme. Nové zkušenosti, kamarádky a pocit, že každá jsme na svém oboru správně. Vzájemně jsme se doplňovaly a podporovaly,“ konstatovala členka vítězného týmu Adéla Pokorná.

Na druhém místě skončil tým ve složení: Vojtěch Mátl (FMK), Jan Hobler (FaME), Marta Pomeranska (FaME). Na třetím pak tým ve složení: Veronika Skybíková (FHS), Tomáš Šuba (FHS), Helena Vojtková (FaME).

Jsme rádi, že se zapojili studenti FHS oboru Německý jazyk pro manažerskou praxi a gratulujeme za získání krásného 3. místa a děkujeme zaúčast ostatním studentům fakulty.

Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se!!

Fakulty a součásti

Zavřít