Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Senior Cup 2023

Ve čtvrtek 18. 5. 2023 se v Luhačovicích uskutečnil 9. ročník turnaje v pétanque a studenti FHS byli opět u toho.

Senior Cup je oblíbená sportovní i společenská událost, kterou pravidelně pořádá Zlínský kraj ve spolupráci s Fakultou humanitních studií UTB ve Zlíně a Lázněmi Luhačovice, a.s. Akce je určena pro členy seniorských klubů a sdružení Zlínského kraje, nabízí seniorům příležitost setkat se svými vrstevníky, zapojit se do nenáročného sportovního klání a užít si přitom den v pohybu a dobré náladě. Soutěžící i jejich fanoušci si kromě sportu užili také doprovodný program, o který se již tradičně postarala kapela Náš pozdní sběr.

Během dopoledne se utkalo v souboji o pohár 36 družstev, tedy 144 seniorů z celého regionu.  Na stupních vítězů se umístili Senioři Lipánci, Klub důchodců Babice a Klub seniorů Valmez. Nejstarší sportovkyni bylo úctyhodných devětaosmdesát let, svou letošní účastí obhájila titul z loňského roku.

Tým dvaadvaceti studentů z Ústavu zdravotnických věd a Ústavu pedagogických věd z Fakulty humanitních studií zajistil přípravu technického zázemí, příjem registrací, občerstvení, zdravotnický dozor, asistenci rozhodčích a další aktivity spojené s  realizací turnaje. “Pomáhali jsme s přípravou akce už od rána, během soubojů jsme pak asistovali rozhodčím a organizátorům. Vůbec by nebylo špatné uspořádat třeba takový Junior Cup i pro studenty z FHS nebo to pojmout jako mezifakultní turnaj”, doplnila studentka ze studijního programu Sociální pedagogika.

Senior Cup je důkazem, že je možné začít sportovat v každém věku, a dokonce ani tělesný handicap nemusí být překážkou. Takové aktivity senioři vítají s nadšením, díky spolupráci s fakultou získávají navíc kontakt s mladou generací. “I přesto, že počasí nebylo tak krásné jak loni, byla i letos účast veliká a ročník vydařený. Chtěla bych poděkovat za účast i všem studentům, na turnaji nám hodně pomohli,” uvedla Ing. Helena Hýžová, která za FHS koordinovala průběh akce.

 

 

 

Fakulty a součásti

Zavřít