Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Deadline 30. 11. 2021

SVOČka aneb Studentská vědecká a odborná činnost

Milá studentko, milý studente,
vyzýváme Tě k účasti na Studentské vědecké a odborné činnosti pro akademický rok 2021/2022, která je určena pro studenty kteréhokoliv ročníku bakalářských a (navazujících) magisterských studijních programů v prezenční i kombinované formě.

Co Tvá účast obnáší?

Vyber si téma, které Tě zajímá, vyplň přihlášku a můžeš začít s psaním oborného textu. O řešení projektu vypracuješ písemnou zprávu a na základě posudků vedoucího a oponenta budeš svou práci obhajovat před hodnotící komisí. Na ty nejlepší studenty čeká odměna ve formě mimořádného stipendia.

Těšíme se na Tvou účast a na Tvůj zajímavý projekt.

Důležité termíny:

Fakulty a součásti

Zavřít