Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
3. 12. 2021

Techniky zvýšení motivace žáků a studentů ve výuce

Srdečně Vás zveme na workshop vedený PhDr. Janem Svobodou: TECHNIKY ZVÝŠENÍ MOTIVACE ŽÁKŮ A STUDENTŮ VE VÝUCE. Termín a místo: pátek 3. 12. 2021, od 9:00 do 16:00, U18/A109

Problematika motivace žáků a studentů ve výuce je jedno z ústředních témat diskuzí v pedagogické praxi i ve výzkumu. Workshop se zaměří na krizové situace ve výuce, oblast vlivu lidských vztahů při řešení problémů, představí, jak motivovat nemotivované, seznámí s technikami pro stmelování kolektivu (skupina studentů, pedagogický sbor atd.), bude se věnovat sebereflexi a sebepotvrzování (studenti, vyučující).
Cílem setkání je na základě aktuálních vědeckých poznatků inspirovat přítomné používanými praktickými metodami výuky, které zvyšují motivaci k uchopení zadaného tématu a prohlubují propojenost teorie a praxe.

Workshop povede PhDr. Jan Svoboda, vystudoval jednooborovou psychologii, působil jako poradenský psycholog a psychoterapeut. V současné době pracuje jako odborný asistent na katedře školní a pedagogické psychologie Ostravské univerzity, věnuje se pedagogické a školní psychologii, psychologii rodiny, psychologii zdraví, edukačnímu a kariérnímu poradenství, z toho konkrétně např. závislostem, motivací nemotivovaných, skupinovým jevům, atmosféře třídy. PhDr. Svoboda je akreditovaným lektorem pro Českou i Slovenskou republiku, působí jako supervizor azylových domů, dětských domovů, nestátních poradenských zařízení. Během mnohaleté pedagogické i poradenské praxe publikoval více než sto časopiseckých článků a řadu skript. Své zkušenosti zúročil také v publikacích např. Jak obohatit výuku, kurzy (i sebe), Lidský vztah a jeho role při řešení problémů, Psychicky zraněné dítě a možnosti intervence, Praxe dlouhodobých poradenských a seberozvojových skupin, Krizové situace výchovy a výuky aj.

Přihlašování na workshopy: Workshop je určen pro akademické pracovníky, studenty i veřejnost. Na workshop se hlaste u Mgr. Elišky Suchánkové, Ph.D. (suchankova@utb.cz). Počet míst je omezen! Účast na workshopu je zdarma.

Fakulty a součásti

Zavřít