Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

V parku Komenského oslavily svátek porodní asistentky i všeobecné sestry

Park Komenského ve Zlíně se stal 8. a 10. května centrem oslav a osvěty zaměřené na profese, které tvoří nejdůležitější pilíř našeho zdravotnického systému. Ústav zdravotnických věd Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně (dále jen FHS UTB) připravil pro veřejnost u příležitosti Mezinárodního dne porodních asistentek a Mezinárodního den sester dva odpolední programy plné užitečných informací, vzájemného sdílení i zábavy.

Dne 8. května od 14 do 17 hodin se mohli zájemci z řad veřejnosti v parku zúčastnit setkání pod názvem „Porodní asistentka, těší mě aneb S čím Vám mohu pomoci“. Na happeningu se kromě fakulty spolupodílela také Krajská nemocnice Tomáše Bati, a to konkrétně její Gynekologicko-porodnické oddělení, v čele s vrchní porodní asistentkou Bc. Ivanou Cvičkovou. Jak uvádí jedna z organizátorek akce, pedagožka i porodní asistentka v jedné osobě Mgr. Dagmar Pilíková, „cílem této akce bylo zvýšit povědomí o této záslužné a nenahraditelné profesi, nabídnout veřejnosti možnost pohovořit osobně s profesionálními i budoucími porodními asistentkami, sdílet zkušenosti a dozvědět se více o bakalářském studijním programu, který fakulta nabízí.“

O dva dny později, tedy 10. května, proběhla na stejném místě od 14 do 17 hodin pod záštitou FHS UTB oslava Mezinárodního den sester. V rámci odpoledního programu si mohli návštěvníci nechat změřit krevní tlak, studentky a studenti Všeobecného ošetřovatelství navíc předvedli ukázky preventivního samovyšetření prsou nebo prostaty a představí zároveň svůj studijní program. Dr. Věra Vránová, která je iniciátorkou akce s úsměvem dodává, že „během setkání se návštěvníci navíc mohli osobně seznámit také se samotnou Florence Nightingale, která stála koncem 19. století u zrodu moderního ošetřovatelství“.

Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně nabízí v oblasti vzdělávání nelékařských zdravotnických profesí tři bakalářské prezenční i kombinované studijní programy. Jedná se o Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistenci a Zdravotně sociální péči. Přestože jsou tyto profese stále spíše ženskou doménou, nejsou v dnešní době mezi nelékařským zdravotnickým personálem žádnou výjimkou ani muži.

 

 

Fakulty a součásti

Zavřít