Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
první ročník je úspěšně za námi

Vědecká konference pro žáky

Dne 26. 5. 2022 se na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně konal historicky první ročník Vědecké konference pro žáky. Konference proběhla v rámci fakultního projektu Příprava a fungování Centra podpory vzdělávání, který se zaměřuje na nadané žáky vybraných základních škol ze Zlínského kraje.

Jedná se o ojedinělou akci, kdy mají žáci základních škol možnost navštívit akademickou půdu a v přednáškové aule univerzity před porotou představit téma, které je jim blízké.

Konference se zúčastnilo 50 žákyň a žáků, kteří buď jako jednotlivci, nebo jako tým představili formou prezentace výsledky svého bádání a aktivit. Příspěvky byly zaměřeny technicky, přírodovědecky či humanitně. Hosté měli možnost vyslechnout si velmi rozmanitá a především zajímavá témata jako Japonská válečná kultura, Myšohryz, Výroba léčiv z plevele či Dilatace času. Výkony žáků ze základních škol posuzovala porota sestavená ze zástupců fakulty, akademických pracovníků, která hodnotila mluvený projev žáků, náročnost tématu, způsob zpracování prezentace a především odvahu vystoupit před posluchárnou plnou hostů, spolužáků a učitelů.

Žáci mě překvapili především svým přirozeným vystupováním a nadšením a zájmem, s jakým hovořili o oblastech svého zájmu a výzkumu. Obdivuhodný výkon předvedl například žák 4. třídy, který se pustil do – na svůj věk – náročného tématu „Sagrada Familia“. Prezentaci zvládl na jedničku jak po stránce znalostí, tak i svého vystupování a  poradil si i se správnou výslovností Gaudího staveb“, dodala k soutěži dr. Renata Šilhánová, proděkanka pro vnější vztahy FHS a zároveň jedna z porotkyň.

Po přivítání všech účastníků a hostů v aule FHS zahájil konferenci Oldřich Vojta, absolvent Fakulty multimediálních komunikací a současný student Fakulty technologické, který poutavě vyprávěl o designu obuvi, oděvů nebo skla. Poté se soutěžící rozdělili do tří sekcí, kde probíhaly prezentace.

Na závěr konference se soutěžící setkali i s děkanem FHS, dr. Liborem Markem, který prones krátkou řeč na závěr a předal diplomy za nejlepší prezentace.  Za zmínku stojí např. ryze vědecký příspěvek na téma Pozorování a schopnosti regenerace ploštěnky potoční žáka 4. třídy, nebo prezentace „prvňáčka“, který představil téma Ponorka.

Cílem konference bylo poskytnout žákům platformu, kde mohou sdílet výsledky školního i  mimoškolního snažení a zároveň se dozvědět mnoho nového z oblastí, kterým se zase věnují jejich vrstevníci“ uvedl Mgr. Michal Navrátil, hlavní organizátor akce.

Fakulty a součásti

Zavřít