Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
deadline 30.4.2023

Zkouška z českého jazyka pro cizince na UTB v roce 2023

Uchazečky a uchazeči o studium, kteří absolvovali zahraniční střední školu (s výjimkou středních škol Slovenské republiky), musí doložit osvědčení o úspěšném absolvování zkoušky z českého jazyka minimálně na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, a to ideálně do června 2022.

Nabízíme Vám možnost složit tuto zkoušku přímo na UTB. Zkoušku organizuje Fakulta humanitních studií jako alternativu k mezinárodnímu certifikátu z češtiny, jíž je možno doložit znalosti jazyka pro řádné studium na všech fakultách UTB. Jedná se tedy o zkoušku pro potřeby přijímacího řízení na UTB. Platnost osvědčení o absolvování této zkoušky pro přijímací řízení na UTB je 1 rok od jeho získání.

  • Přihlášky se přijímají do 30. 4. 2023
  • Cena zkoušky je 1500 korun.
  • Případné bankovní poplatky platíte Vy. Proto, pokud budete posílat platbu ze zahraničí, doporučujeme poslat k úhradě částku asi o 3 eura vyšší.
  • Informace k platbě budou přihlášeným uchazečkám a uchazečům doručeny na jejich e-mailovou adresu.
  • Zkouška vychází z požadavků Společného evropského referenčního rámce pro jazyky pro úroveň B2 a skládá se ze dvou částí:
  1. písemný test (online)
  2. ústní pohovor (online)

Předpoklad k postupu k ústní části je splnění testu s úspěšností alespoň 60 %.

V roce 2023 se tato zkouška koná online v prostředí LMS Moodle nebo MS Forms (písemná část) a MS Teams (část ústní).

  • Termíny písemné zkoušky: 6. 2023, 3. 6. 2023 (sobota!)  a 5. 6. 2023 vždy v 10:00 hodin středoevropského času. Zajistěte si prosím kvalitní internetové připojení. Termín písemné zkoušky si můžete zvolit na kterýkoli z výše uvedených dní.
  • Termíny ústní zkoušky: 6. 2023, 10. 6. 2023 (sobota!) a 12. 6. 2023 vždy v čase 10:00-12:00, případně v čase 13:00-15:00. Ústní část zkoušky trvá cca 20 minut, konkrétní datum a čas si budete moct zvolit po absolvování písemného testu. Pro potřeby ústního pohovoru si prosím zajistěte stabilní internetové připojení, kvalitní mikrofon a kameru. Na požádání je nutno se zkoušející prokázat občanským průkazem či jiným průkazem totožnosti.
  • Zde najdete formulář, který prosím vyplňte, do názvu souboru potom dejte prosím své příjmení a pošlete ho do 30. 4. 2023 na tento email: bacuvcikova@utb.cz

Bližší informace k testování je možno získat na adrese bacuvcikova@utb.cz

Těšíme se na Vás!

Studijní oddělení FHS, UTB ve Zlíně

Fakulty a součásti

Zavřít