Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
deadline 30.4.2023

Zkouška z českého jazyka pro cizince na UTB v roce 2024

Uchazečky a uchazeči o studium, kteří absolvovali zahraniční střední školu (s výjimkou středních škol Slovenské republiky), musí doložit osvědčení o úspěšném absolvování zkoušky z českého jazyka minimálně na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, a to ideálně do června 2024. Nabízíme Vám možnost složit tuto zkoušku přímo na UTB. Zkoušku organizuje Fakulta humanitních studií jako alternativu k mezinárodnímu certifikátu z češtiny, jíž je možno doložit znalosti jazyka pro řádné studium na všech fakultách UTB. Jedná se tedy o zkoušku pro potřeby přijímacího řízení na UTB. Platnost osvědčení o absolvování této zkoušky pro přijímací řízení na UTB je 1 rok od jeho získání.

 • Přihlášky se přijímají do 30. 4. 2024
 • Cena zkoušky je 1700 korun.
 • Případné bankovní poplatky platíte Vy. Proto, pokud budete posílat platbu ze zahraničí, doporučujeme poslat k úhradě částku asi o 3 eura vyšší.
 • Informace k platbě Vám budou poté, co se přihlásíte, zaslány na Vaši e-mailovou adresu.
 • Zkouška vychází z požadavků Společného evropského referenčního rámce pro jazyky pro úroveň B2 a skládá se ze dvou částí: a) písemný test b) ústní pohovor

Předpoklad k postupu k ústní části je splnění testu s úspěšností alespoň 70 %.

V roce 2024 se tato zkouška koná online v prostředí LMS Moodle nebo MS Forms (písemná část) a MS Teams (část ústní).

 • Termíny písemné zkoušky: 24. 5. 2024, 25. 5. 2024 (sobota!), 8. 6. 2024 (sobota!) a 10. 6. 2024  vždy v 10:00 hodin středoevropského času. Zajistěte si prosím kvalitní internetové připojení. Termín písemné zkoušky si můžete zvolit na kterýkoli z výše uvedených dní. (Pro uchazeče FHS platí pouze květnové termíny.) Pokud se hlásíte na FHS, musíte si zvolit termín 24. 5. nebo 25. 5. 2024.
 • Termíny ústní zkoušky:
  • 31. 5. 2024 13:00-15:00,
  • 1. 6. 2024 (sobota!) 10:00-12:00,
  • 7. 6. 2024 10:00-12:00,
  • 11. 6. 2024 a případně v čase 13:00-15:00.

Pokud se hlásíte na FHS, musíte si zvolit termín 31. 5. nebo 1. 6. 2024.

 • Ústní část zkoušky trvá cca 20 minut, konkrétní datum a čas si budete moct zvolit po absolvování písemného testu. Pro potřeby ústního pohovoru si prosím zajistěte stabilní internetové připojení, kvalitní mikrofon a kameru. Na požádání je nutno se zkoušející prokázat občanským průkazem či jiným průkazem totožnosti.
 • Přihlášky prosím podávejte do 30. 4. 2024 zde.

Bližší informace k e zkoušce je možno získat na adrese bacuvcikova@utb.cz

Fakulty a součásti

Zavřít