Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Studium pedagogiky pro učitele odborného výcviku a učitele praktického vyučování

Pracoviště
 • Ústav školní pedagogiky

Odborný garant

 • PhDr. Roman Božik, Ph.D.

Program CŽV určen pro

 • Učitele praktického vyučování a odborných praxí vyšších odborných škol

Anotace

 • Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka. Znalosti a dovednosti získané studiem pedagogiky umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe.

Požadavky k přijetí

 • správně vyplněná a podaná přihláška ke vzdělávání v programu CŽV
 • ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti
 • strukturovaný životopis
 • ke studiu budou přijímáni absolventi vysoké školy prvního nebo druhého stupně příslušného odborného zaměření.

Časový a obsahový plán programu

 • 2 semestry
 • celková dotace 125 hodin
 • předpokládaný termín zahájení: zimní semestr 2020,
 • MODUL I. – základy pedagogiky a didaktiky – 65 hodin
 • MODUL II. – základy psychologie pro pedagogy – 60 hodin

Způsob zakončení studia

 • Závěrečná zkouška: prezentace písemně zpracovaného portfolia a ústní zkouška z úvodu do pedagogiky a psychologie

Cena studia

 • 11 000 Kč

Počet účastníků

 • 30

Doklad o absolvování

 • osvědčení o absolvování studia

Přehled témat výuky

I. Semestr:

MODUL I.

Základy pedagogiky a didaktiky

Rozsah

předmětu

Ukončení

Druh předmětu

Základy sociální pedagogiky10 hodinzkouškapovinný
Obecná didaktika10 hodinzkouškapovinný
Obecná pedagogika10 hodinzkouškapovinný
Teorie výchovy10 hodinzkouškapovinný
Základy speciální pedagogiky – inkluzivní škola10 hodinzkouškapovinný

Povinně volitelná složka: frekventant vybírá didaktiku dle svého odborného zaměření

Rozsah

předmětu

Ukončení

Druh předmětu

Didaktické trendy ve výuce potravinářských předmětů15 hodinklasifikovaný zápočetpovinně volitelný
Didaktické trendy ve výuce technických předmětů15 hodinklasifikovaný zápočetpovinně volitelný
Didaktické trendy ve výuce ekonomických předmětů15 hodinklasifikovaný zápočetpovinně volitelný
Didaktické trendy ve výuce předmětů zaměřených na obchod a služby15 hodinklasifikovaný zápočetpovinně volitelný

II. Semestr:

MODUL II. Základy psychologie pro učitele

Rozsah

předmětu

Ukončení

Druh předmětu

Akční výzkum10 hodinzkouškapovinný
Pedagogická komunikace10 hodinzkouškapovinný
Pedagogicko- psychologická diagnostika10 hodinzkouškapovinný
Spolupráce s rodiči10 hodinzkouškapovinný
Profesní portfolio10 hodinzkouškapovinný

Povinně volitelná složka: frekventant vybírá didaktiku dle svého odborného zaměření

Rozsah

předmětu

Ukončení

Druh předmětu

Patopsychologie10 hodinklasifikovaný zápočetpovinně volitelný
Psychohygiena v práci učitele

 

10 hodinklasifikovaný zápočetpovinně volitelný
Třídní management10 hodinklasifikovaný zápočetpovinně volitelný
Komunikace učitele se žáky10 hodinklasifikovaný zápočetpovinně volitelný

Fakulty a součásti

Zavřít