Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Ve znamení her i vzdělávání

Den zdraví pro děti zaměstnanců UTB

24. 8. 2022 proběhl na Ústavu zdravotnických věd FHS UTB již podruhé Den zdraví.

Letos byla akce připravena v úzké spolupráci s ÚACHP FT UTB a patřila dětem zaměstnanců univerzity. Dopolední část byla věnována přípravě zdravé svačinky, kterou si děti vyrobily, nadšeně pojídaly a diskutovaly o významu stravy pro upevnění zdravého životního stylu. Odměnou byla i vynikající „zdravá“ jahodová zmrzlina po obědě. Než si ji však mohly vychutnat, musely se v soutěži soustředit na netradiční poskytování první pomoci v pytli. V dalším programu se děti věnovaly správnému čištění zoubků a hygieně dutiny ústní.  Velmi aktivně přistoupily k nácviku základních uzlů, které lze využít i k fixování poraněné končetiny. Vrcholem programu byla odpolední olympiáda v disciplínách, které se soustředily na smyslové vnímání a pohybové aktivity. Závěr Dne zdraví patřil resuscitaci plyšového medvěda a nácviku sundávání přilby pro případ zajištění první pomoci. Jednotlivé aktivity byly ohodnoceny, děti odcházely s diplomem a zaslouženými dárky, které věnovala FHS a FT UTB ve Zlíně. Poděkování patří také všem studentkám, které se programu a doprovázení dětí velmi intenzivně věnovaly.

A ještě jedna dobrá zpráva na závěr pro ty, kteří se letos nemohli zúčastnit. Rádi bychom pokračovali i příští léto, takže si pohlídejte přihlášky!

Fakulty a součásti

Zavřít