Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Studentská vědecká a odborná činnost

Obhajoba prací SVOČ na ÚZV FHS

Ve středu 5. 5. 2021 od 12:00 hodin se budou v místnosti U18 B / 330 konat prezentace a obhajoby přihlášených projektů v rámci Studentské vědecké a odborné činnosti v oblasti Zdravotnické nelékařské obory za akademický rok 2020/2021. Jedná se o jednu z možností podpory talentovaných studentů, ale i výbornou přípravu na psaní a obhajobu bakalářské práce.

Na Ústavu zdravotnických věd se do této vědecké aktivity zapojilo 7 studentů (4 ze studijního oboru Zdravotně sociální pracovník a 3 z oboru Všeobecná sestra).

Všem zapojeným studentům děkujeme a přejeme úspěšné obhájení jejich předložených projektů!

Fakulty a součásti

Zavřít