Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
PhDr. Mgr. Bc. Barbora Plisková
Odborná asistentka

PhDr. Mgr. Bc. Barbora Plisková

Ústav zdravotnických věd
E-mail: bpliskova@utb.cz TEL: +420 576 038 167 Kancelář:
U18/626

Výuka

Konzultační hodiny

Středa 9:00-12:00

Životopis

Vzdělání

1998 - 2003 Karlova univerzita v Praze, Husitská teologická fakulta (obor: Husitská teologie - psychosociální studia

2013 - 2016 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií (obor: Všeobecná sestra)

 

Průběh zaměstnání

  • 2016 – dosud Univerzita Tomáše Bati, Fakulta humanitních studií, Ústav zdravotnických věd; pozice: Akademický pracovník

Další publikace

Odborné články

PLISKOVÁ, Barbora a Petr SNOPEK, 2016. Klinická praxe studentů ošetřovatelství. Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech.  In: Sborník příspěvků z X. mezinárodního sympozia ošetřovatelství: Ostrava 26. květen 2016. Ostrava: Universitas Ostraviensis, 2016, s. 172-178. ISBN 978-80-7464-826-7.

SNOPEK, Petr a Barbora PLISKOVÁ, 2016. The determinants of clinical practice from the perspective of students of  nursing. In Suvada J., Czarnecki P., Babela R. Interdisciplinary Updates on Health and Nursing, Warsaw Management University, Warsaw 2016, ISBN 978-83-7520-215-1.

SNOPEK, Petr, Mária POPOVIČOVÁ a Barbora PLISKOVÁ, 2016. Moral Dilemma in Clinical Practice of Nursing Students. In European Proceedings of Social and Behavioural Sciences[online]. Porto, Portugal, 2016, (13), 197-202. DOI: 10.15405/epsbs.2016.07.02.18. ISSN 2357-1330.

PLISKOVÁ, Barbora a Petr SNOPEK, 2017. Primary School Teachers´ Awareness of Chronic Diseases of Children. In Acta Educationis Generalis, 2017, 7 (3). 

 

Publikace

KUTNOHORSKÁ, Jana a Barbora PLISKOVÁ, 2017.  Komunikace a etické aspekty péče o seniory. Studijní opora pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Zlín: Fakulta humanitních studií UTB, Zlín. ISBN 978-80-7454-694-5. 

Kvalifikační práce

PLISKOVÁ, Barbora, 2003. Rodina se sluchově postiženým členem. Praha, 2003. Diplomová práce. Husitská teologická fakulta UK v Praze. Husitská teologická fakulta. Vedoucí práce Marie Vágnerová.

PLISKOVÁ, Barbora, 2016. Vysokoškolské studium ošetřovatelství z pohledu absolventů gymnázií. Zlín, 2016. Bakalářská práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií. Vedoucí práce Petr Snopek. 

PLISKOVÁ, Barbora, 2009. Křesťanská etika ve výchově. Olomouc, 2009. Závěrečná práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Drahomíra Holoušová. 

Fakulty a součásti

Zavřít