Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Odborná asistentka

PhDr. Hana Navrátilová, Ph.D.

Ústav školní pedagogiky
E-mail: hnavratilova@utb.cz Mobil: +420 603 280 350 TEL: +420 576 032 338 Kancelář:
U18/613
U18/426 - tel: +420 576 037 408

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Učitelství českého a francouzského jazyka a literatury pro 2. st. ZŠ a SŠ. Několik let se věnovala práci ve školství i v soukromé sféře. Momentálně působí na Ústavu školní pedagogiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně jako asistentka a zároveň je studentkou doktorského studia oboru Pedagogika na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Základní oblastí jejího odborného zájmu i výuky je komunikace ve školní třídě a rozvoj gramotnosti dětí předškolního a mladšího školního věku.


Výuka

Konzultační hodiny

úterý 10.00-12.00 (ÚŠP); úterý 8.00 - 10.00 (FHS - 613/A); konzultace studijní neúspěšnosti

Životopis

Vzdělání

2013-dosud: Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, obor Pedagogika, doktorské studium

1997-2003: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, obor Učitelství pro ZŠ a SŠ

1993-1997: Gymnázium Lesní čtvrť Zlín

Stáže a studijní pobyty

  • 2014: Univerzita Mateje Bela Banská Bystrica, SK, přednášející v rámci programu Erasmus
  • 2015: Klaipeda University, Litva, přednášející v rámci programu Erasmus

Průběh zaměstnání

  • 2011 - 2013: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, externí pracovník
  • 2013 - dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav školní pedagogiky, (do r. 2019) tajemník ústavu

Členství v organizacích

  • Earli, člen od 2016
  • ČPDS, člen od 2015
  • ČAPV, člen od 2018
  • OMEP, člen od 2016
  • ATEE, člen od 2018

Členství v orgánech

  • ČPDS Zlínská pobočka, předsedkyně od 2017

Fakulty a součásti

Zavřít