Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
odborná asistentka

Mgr. Libuše Jelénková, Ph.D.

Ústav školní pedagogiky
E-mail: jelenkova@utb.cz TEL: +420 576 037 404 Kancelář:
U18/433

Je absolventkou magisterského studia na Univerzitě Palackého v Olomouci, obor Učitelství pro střední školy – pedagogika a hudební výchova. Doktorské studium absolvovala na Ostravské univerzitě v oboru Specializace v pedagogice – hudební teorie a pedagogika. Doposud se věnovala výzkumu v oblasti komparativní pedagogiky, zaměřenému na vzdělávací systémy, konkrétně na kurikulum hudebního vzdělávání sekundárního stupně v mezinárodním kontextu. Pracovala jako učitelka pedagogiky a hudební výchovy na střední škole Kostka a externě spolupracovala s vysokou školou Humanitas ve Vsetíně, kde vyučovala hudebně didaktické předměty oboru Předškolní pedagogika. Na Ústavu školní pedagogiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně působí od roku 2018 jako odborná asistentka. Základní oblasti jejího odborného zájmu i výuky jsou didaktika hudební výchovy preprimárního a primárního vzdělávání a obecná didaktika v rámci sekundárního vzdělávání.


Výuka

Konzultační hodiny

Úterý 15.30-17.30

Životopis

Vzdělání

  • 2017 Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, doktorský studijní program Specializace v pedagogice obor Hudební teorie a pedagogika, Ph.D.
  • 2009 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, obor Učitelství pro SŠ, pedagogika–hudební výchova, Mgr.
  • 2004 Janáčkova konzervatoř Ostrava, obor Hra na housle, dipl. um.

Členství v organizacích

  • Česká pedagogická společnost (ČPdS), členka od 2018
  • České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) , členka od 2018
  • Mezinárodní organizace OMEP, členka od 2018
  • Asociace pro vzdělávání učitelů v Evropě (ATEE), členka od 2018

Fakulty a součásti

Zavřít