Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D.
Ředitelka UZV

Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D.

Ústav zdravotnických věd
E-mail: dorkova@utb.cz Mobil: +420 733 690 507 TEL: +420 576 038 159

Je všeobecnou sestrou a zdravotně sociální pracovnici. V rámci disertační práce se zabývala pohřebními rituály v moderní době a jejich sociokulturní perspektivou. Svou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost orientuje na problematiku umírání, smrti a pohřebních rituálů. Je certifikovanou poradkyní pro pozůstalé,
krizovou interventkou a supervizorkou. Podporuje filozofii důstojného umírání u zdravotnických a sociálních pracovníků a podílí se na detabuizaci smrti v české společnosti. Je autorkou mnoha odborných studií v tuzemských i zahraničních časopisech,  odborných článků ve sbornících z konferencí a studijních textů. Od roku 2016 odborně garantuje studijní program Zdravotně sociální péče, studijní obor Zdravotně sociální pracovník.


Výuka

Konzultační hodiny

V období státních závěrečných zkoušek, ve zkouškovém období a v mimořádné situaci jsou konzultace poskytovány po předchozí domluvě (osobní, telefonické či e-mailové).

Životopis

Vzdělání

 • 2005 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, obor Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné školy (Mgr.)
 • 2008 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, obor Antropologie (Ph.D.)

Stáže a studijní pobyty

 • 2009: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Pedagogiki, Kraków, přednášející v rámci programu Erasmus.
 • 2010: Jazykový pobyt na Maltě
 • 2011: Prešovská univerzita v Prešově, přednášející v rámci programu Erasmus.
 • 2012: Trnavská univerzita v Trnavě, přednášející v rámci programu Erasmus.
 • 2014: Katolícka univerzita v Ružomberku, přednášející v rámci programu Erasmus.
 • 2016: Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košicích, přednášející v rámci programu Erasmus.
 • 2017: University of Banja Luka, Faculty of Political Sciences, Bosna, přednášející v rámci programu Ceepus.
 • 2018: University of Boras, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare, Department of Caring Science, přednášející v rámci programu Erasmus.

Průběh zaměstnání

 • 2004–2006: Střední odborná škola s. r. o. Olomouc, učitelka odborných předmětů
 • 2006–2009: Univerzita Palackého v  Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra antropologie a zdravovědy, asistentka, odborná asistentka
 • 2009–dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav zdravotnických věd, odborná asistentka / ředitelka
 • 2015–dosud: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, odborná asistentka

 

Členství v organizacích

 • Členka Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, člen od 2008
 • Česká asociace sester, sekce zdravotně sociální, člen od 2012
 • Asociace poradců pro pozůstalé, člen od 2015

 

Členství v orgánech

 • Národní akreditační úřad, hodnotitelka od 2017
 • Krajský úřad Zlínského kraje, členka pracovní skupiny Sociální služby a zdravotnictví pro přípravu nové Strategie rozvoje Zlínského kraje 2030
 • Ministerstvo zdravotnictví ČR, členka pracovní skupiny pro přípravu kvalifikačního standardu v programu Zdravotně sociální péče

Fakulty a součásti

Zavřít