Tomas Bata University in Zlín

Bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství (prezenční forma)

Bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství (prezenční forma)

Studijní program:Všeobecné ošetřovatelství
Typ studia:bakalářský 3-letý
Forma studia:prezenční
Garant studijního programu/oboru:

PhDr. Mgr. Pavla Kudlová, Ph.D.

TEL:+420 576 038 159 Mobile:+420 733 690 507 E-mail: kudlova@utb.cz Office:U18/631
Organizační garant programu/oboru:

PhDr. Mgr. Pavla Kudlová, Ph.D.

TEL:+420 576 038 159 Mobile:+420 733 690 507 E-mail: kudlova@utb.cz Office:U18/631
Přijímací zkoušky:Standardizované testy společnosti SCIO – odborný test z biologie

Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení

Profil absolventa:
Absolvent bakalářského studijního programu Všeobecné ošetřovatelství dosáhne široké odborné erudice, která umožňuje vykonávat zdravotnické povolání ve státních i nestátních zdravotnických a sociálních zařízeních, domácí i komunitní péči.

Absolvent je oprávněn pracovat samostatně a jako člen multidisciplinárního týmu. Bude připraven kompetentně rozhodovat, řídit a nést zodpovědnost za realizaci všech fází ošetřovatelského procesu, bude schopen poskytnout aktivní a individualizovanou péči o zdravého i nemocného člověka.

Tento studijní obor je koncipován tak, že vytváří předpoklady pro adaptabilitu na požadavky v široké působnosti současné všeobecné sestry. Po získání praktických zkušeností se absolvent uplatní v oblasti vedení ošetřovatelského týmu na úrovni směnové, staniční sestry nebo sestry odpovědné za kvalitu poskytované ošetřovatelské péče. Má také všechny předpoklady spolupracovat na řešení aktuálních problémů v oblasti ošetřovatelství a podílet se na vědeckých a výzkumných úkolech.

Rozsah studia umožňuje uplatnění absolventů zejména v těchto oblastech:

  • v ošetřovatelské péči ve státních i nestátních zdravotnických zařízeních poskytujících léčebně preventivní péči (lůžková i ambulantní složka);
  • v ošetřovatelské péči v ústavech sociální péče, jako jsou ústavy pro handicapované spoluobčany, domovy pro seniory, denní stacionáře;
  • v oblasti zdravotní výchovy na úrovni primární, sekundární a terciální prevence;
  • v poradenské činnosti a v edukaci klientů, skupin a členů jejich rodiny;
  • v samostatné práci v rámci domácí péče (po získání předepsané praxe);
  • při vedení ošetřovatelských týmů na úrovni staniční a směnové sestry (po získání praktických zkušeností);
  • výzkumu na úrovni sestry bakalářky.
Akademický rok 2020/2021
RočníkSpolečná e-mailová adresaRočníková/ový vyučující

Kontaktní pracovnice studijního oddělení:

Role Studijní referentka není u zvoleného kontaktu evidována.

Faculties and departments

Close