Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Můžete pomoci i vy

Dobročinný bazar

Letošní adventní čas zahájí Fakulta humanitních studií dobročinností. Již 23. listopadu se ve foyer budovy otevřou pomyslné dveře Dobročinného bazaru, v němž si po dva dny budete moci zakoupit dárkové i prakticky využitelné předměty pro sebe i své blízké. Přispějete tak na dobrou věc, a sice na nákup kompenzačních pomůcek pro rodiny pečující o své blízké v domácím prostředí.

Bazárek můžete podpořit i tím, že do něj v den konání darujete věci, které mohou udělat radost ostatním. Každý, kdo do něj přispěje, nebo si něco zakoupí, obdrží slosovatelný lístek o hodnotné ceny. Losování proběhne za přítomnosti děkana FHS na závěr bazaru, tedy 24. listopadu ve 14 hodin.

Dobročinný bazar se letos koná již po jedenácté a navštívit ho můžete 23. a 24. listopadu od 9 do 15 hodin ve vstupních prostorách FHS. Zde můžete přispět na dobrou věc i zakoupením kávy v Coffee Expresu ve foyer fakulty.

Srdečně zveme všechny zájemce z řad studentů, pedagogů a ostatních zaměstnanců UTB.

Děkujeme, že pomáháte s námi!

Fakulty a součásti

Zavřít