Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

FHS otevřela své dveře zájemcům o studium

Letošní Den otevřených dveří se na UTB ve Zlíně uskutečnil 6. února 2020. Fakulta humanitních studií samozřejmě nechyběla a nabídla uchazečům o studium pestrý program s prezentací svého studia. Návštěvníci se mohli seznámit se specifiky jednotlivých studijních programů a pohovořit přímo se studenty či pedagogy. Ti věří, že se s většinou středoškoláků v novém akademickém roce setkají již jako se svými studenty.

Fakulty a součásti

Zavřít