Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Imatrikulace studentů FHS

Slavnostní imatrikulace nově přijatých studentů prezenčních bakalářských studijních programů Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence, Sociální pedagogika, Učitelství pro mateřské školy, Anglický jazyk pro manažerskou praxi, Německý jazyk pro manažerskou praxi a magisterského studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základní školy se uskuteční ve čtvrtek 17. 9. 2020 v posluchárně č. 131/U13, Nám. T. G. Masaryka 5555.

Studenti jsou rozděleni do tří skupin a jejich výuka je zrušena v uvedené době:

  1. imatrikulační skupina – studijní program Všeobecné ošetřovatelství a Porodní asistence

– výuka neprobíhá v době od 7:00 do 11:00 hodin

– sraz v posluchárně a nácvik v 7:45 hodin

– začátek imatrikulace v 9:00 hodin

  1. imatrikulační skupina – studijní programy Sociální pedagogika, Učitelství pro mateřské školy a Učitelství pro 1. stupeň základní školy

– výuka neprobíhá v době od 10:00 do 14:00 hodin

– sraz v posluchárně a nácvik v 10:15 hodin

– začátek imatrikulace v 11:30 hodin

  1. imatrikulační skupina – studijní programy Anglický jazyk pro manažerskou praxi a Německý jazyk pro manažerskou praxi

– výuka neprobíhá v době od 12:00 do 16:00 hodin

– sraz v posluchárně a nácvik v 12:45 hodin

– začátek imatrikulace v 14:00 hodin

Studenti, kteří se z vážných zdravotních důvodů imatrikulace nebudou moci zúčastnit, se nejpozději do 16. 9. 2020 písemně omluví na studijním oddělení FHS.

Složením akademického slibu při zahájení studia se stávají zapsaní studenti členy akademické obce Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Fakulty a součásti

Zavřít