Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Konání státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací

Dne 27. 8. 2020 se na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně, (Štefánikova 5670, Zlín), bude konat v zasedací místnosti U18/606A obhajoba disertačních prací:

  • Analýza vlivu romské kultury na hodnotový systém žáků (10 hodin)
  • Hodnotová orientace žáků z interkulturního rodinného prostředí (13 hodin)

Fakulty a součásti

Zavřít