Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

ANTROPOLOGIE PŘÍBUZENSTVÍ – MANŽELSKÉ FORMY

Jak se utváří představa jednotlivých společností o tom, kolik manželských partnerů by měl jedinec mít? Proč se muslimové stále častěji uchylují k monogamii? A jaké další podoby manželství jsou ve světě známé?

Anotace

  • V Evropě, na většině území Asie, Austrálie a Severní a Jižní Ameriky je běžné manželské soužití jedné ženy a jednoho muže. Není však tajemstvím, že ve většině tradičních afrických společností byla povolena polygynie (tedy sňatek jednoho muže s více než jednou ženou), která je v souladu také s islámských právem. Méně se však ví, že v Polynésii, mezi tibetskými pastevci v Himálajích či u některých horských kmenů v Indii jsou známy také případy polyandrie, tedy svazku jedné ženy s více než jedním mužem. Odkud pramení tento zvyk? Jak se utváří představa jednotlivých společností o tom, kolik manželských partnerů by měl jedinec mít? Proč se muslimové stále častěji uchylují k monogamii? A jaké další podoby manželství jsou ve světě známé?

Délka

  • 45 min

Lektor

  • Mgr. Radana Kroutilová Nováková, Ph.D.
  • Pro rezervaci tohoto kurzu nebo získání bližších informací kontaktujte lektora na uvedenou adresu nebo telefon.
    E-mail: kroutilova@utb.cz
    Telefon: +420 576 037 304

Fakulty a součásti

Zavřít