Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

DIABETES MELLITUS (CUKROVKA) – MOHU POMOCI?

Anotace

  • Výskyt chronických civilizačních nemocí, včetně cukrovky (diabetu mellitu), neustále stoupá. V roce 2015 byla v ČR cukrovka diagnostikována u 858 tisíc osob. Cukrovka může zasáhnout člověka v jakémkoliv věku. Jde o syndrom porušené látkové výměny cukrů, tuků i bílkovin, projevující se hyperglykemií (zvýšenou hladinou cukru v krvi). Rozlišujeme několik typů diabetu, nejčastější se v populaci vyskytuje tzv. cukrovka 2. typu, která v poslední době postihuje stále mladší populaci. V současné době se často objeví už po třicátém roku života, dokonce se již řeší i u dětí. Můžeme něco udělat, abychom předešli této chorobě? Ano, žijme a jezme zdravě, dostatečně se hýbejme, udržujme si stabilní hmotnost a choďme na pravidelné lékařské prohlídky. U každého pacienta se mohou projevit jiné příznaky nemoci. Největší nebezpečí cukrovky však tví v tom, že cukrovka nebolí, navíc v první fázi nemá pacient výraznější potíže. Po několika letech tzv. dekompenzace diabetu se však objevují pozdní komplikace, jako je onemocnění oční sítnice končící slepotou, onemocnění ledvin končící jejich selháním, může se vyskytnout tzv. syndrom diabetické nohy končící amputací, infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda. Stanovení diagnózy cukrovky změní pacientovi život. Pacient je nucen upravit si denní režim, včetně stravy a pohybu. Musí sledovat, co jí. Musí si zjistit obsah sacharidů v tom, co se chystá sníst. Musí si měřit glykemii (cukr v krvi) aj. Může trpět výkyvy glykemie (zejména hypoglykémií), při kterých potřebuje pomoc druhé osoby. Můžete nějak pomoci i Vy?

Průběh

  • V úvodu semináře se budu věnovat charakteristice jednotlivých typů diabetu, jejich typickým příznakům a léčbě. Další část bude věnována praktickému měření glykemií a také poskytnutí první pomoci při hypoglykemii – rozpoznání příznaků a krokům jak pomoci diabetikovi v nouzi. Po absolvování semináře byste měli mít aspoň trošku představu o jedné z civilizačních nemocí, možnostech prevence a první pomoci při hypoglykemii. Měli byste být schopni pomoci diabetikovi ve vašem blízkém okolí v nouzi.

Délka

  • 90 minut

Lektor

  • PhDr. Pavla Kudlová, PhD.
  • Pro rezervaci tohoto kurzu nebo získání bližších informací kontaktujte lektora na uvedenou adresu nebo telefon.
    E-mail: kudlova@utb.cz
    Telefon: +420 576 038 165

Fakulty a součásti

Zavřít