Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Moderní technologie v překladatelství

Ve čtvrtek 7. února 2019 se studenti třetího ročníku oboru Anglický jazyk pro manažerskou praxi zúčastnili v rámci předmětu Počítačem podporovaný překlad přednášky Moderní technologie v překladatelství.

Přednášejícím byl absolvent téhož oboru, Mgr. Lukáš Matlak, který po studiu na Fakultě humanitních studií vystudoval navazující magisterský obor Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, a v současné době pracuje jako překladatel a projektový manažer ve zlínské překladatelské Agentuře Zelenka.

V rámci své pracovní náplně v překladatelské agentuře se Lukáš intenzivně zabývá počítačem podporovanými nástroji (CAT), hledáním vhodných technických řešení pro zákazníky, implementací strojového překladu, ale také školí zaměstnance agentury i externí spolupracovníky v oblastech využití těchto nástrojů. Studenty seznámil s funkcemi CATu, jeho výhodami i nevýhodami, nástroji, které jsou pro překladatele dostupné na našem i zahraničním trhu, a také s funkcí a využitím tzv. CMS (Content Management System) a TMS (Translation Management System) a jejich souvislostmi s nástroji CAT.

V dnešní době je jedním z často skloňovaných trendů v překladatelství také strojový překlad (MT).  Lukáš studentům přiblížil vznik a vývoj strojového překladu, jeho současnost i budoucnost, včetně post-editace strojového překladu. Poté, na základě vlastní zkušenosti, nastínil výhody a nevýhody práce překladatele jako živnostníka a jako zaměstnance. V následné diskusi měli studenti konkrétní dotazy k práci překladatele, k podmínkám a možnostem spolupráce s překladatelskou agenturou již během studia, k dostupnosti překladatelských nástrojů pro studenty a k řadě dalších souvisejících témat.

Návštěva Mgr. Lukáše Matlaka byla velmi příjemným a praktickým zpestřením tohoto odborného předmětu. Je jedním z příkladů spolupráce Ústavu moderních jazyků a literatur FHS s praxí a pro studenty důkazem, že studium oboru Anglický jazyk pro manažerskou praxi může být velmi dobrým a přínosným základem pro jejich budoucí profesní rozvoj a kariéru.

Fakulty a součásti

Zavřít