Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

OBCHODNÍ NĚMČINA V PŘEKLADU

Anotace

  • S rostoucí kooperací českých firem a institucí s německy mluvícími partnery vzrůstá také potřeba odborné komunikace v němčině. Přednáška studenty seznámí se základy obchodní němčiny z oblasti reklamy a marketingu, reklamace či prodeje a s  příslušnou slovní zásobou, kterou studenti obdrží v přehledném zpracování. Následně si studenti vyzkouší krátký text na překlad. Během práce je vyučující upozorní na problematické jevy a termíny, které je nutno při překladu odborného textu zohlednit. Kurz studenty seznámí se strategií překladu a nástroji, které překladatel používá.

Délka

  • 45 minut

Lektor

  • Mgr. Renata Šilhánová, Ph.D.
  • Pro rezervaci tohoto kurzu nebo získání bližších informací kontaktujte lektora na uvedenou adresu nebo telefon.
    E-mail: silhanova@utb.cz
    Telefon: +420 576 032 907

Fakulty a součásti

Zavřít