Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Prázdninová angličtina pro deváťáky

Intenzivní kurz anglického jazyka vyplněný hrami, soutěžemi, anglickou konverzací o tématech blízkých cílové skupině. Kurz je určen pro žáky devátých tříd, kteří si chtějí před začátkem nového školního roku zábavnou formou zopakovat a procvičit gramatiku a slovní zásobu. Výuka bude také zaměřena na konverzaci a odbourání obav z mluveného projevu.

Účastníci kurzu si oživí a prohloubí své znalosti anglického jazyka z oblasti gramatiky i slovní zásoby. Důraz je kladen na komunikaci účastníků mezi sebou prostřednictvím komunikačních aktivit ve dvojicích i skupinkách.

Přihláška: zde

Fakulty a součásti

Zavřít