Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Prázdninová angličtina pro středoškoláky

Centrum jazykového vzdělávání FHS UTB nabízí pro děti zaměstnanců univerzity, ale i pro děti z řad veřejnosti intenzivní kurzy anglického jazyka vyplněné hrami, soutěžemi, či anglickou konverzací o tématech blízkých cílové skupině.

Týdenní kurz je určen pro všechny středoškoláky, kteří si chtějí před začátkem nového školního roku zábavnou formou zopakovat, oživit, prohloubit a procvičit své znalosti anglického jazyka z oblasti gramatiky i slovní zásoby. Výuka bude také zaměřena na konverzaci a odbourání obav z mluveného projevu.

Důraz je kladen na komunikaci účastníků mezi sebou prostřednictvím komunikačních aktivit ve dvojicích i skupinkách.

Přihláška: zde

Fakulty a součásti

Zavřít