Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

SESTRA 21. STOLETÍ

Cílová skupina

  • Kurz je určen studentům středních zdravotnických škol

Anotace

  • Povolání sestry je velmi náročné, ale také krásné. Ovšem k tomu, aby bylo takto vnímáno, je třeba, pochopit souvislosti. V kurzu seznámíme s velmi stručným vývojem ošetřovatelského povolání, kdy důraz bude kladen na roli a osobnost současné sestry, týmovou spolupráci a to vše s ohledem na nemocné. Mluvíme o péči zaměřené na pacienta.

Průběh

  • Úvodní část bude věnována stručnému vývoji ošetřovatelství a společenskému postavení sester, a to od dob Florence Nightingaleové po současnost. Další část bude zaměřena na zvyšující se nároky kladenými na současnou sestru, a to s ohledem na rozvoj medicíny. Hlavní část bude věnována osobnosti sestry a jejímu významu na tzv. humanizaci ošetřovatelské profese. Klíčovou roli v péči o nemocné hraje přístup sestry k její práci, pochopení vlastní role a respekt k důstojnosti člověka.

Délka

  • 45 minut

Lektor

    • PhDr. Anna Krátká, Ph.D.

Pro rezervaci tohoto kurzu nebo získání bližších informací kontaktujte lektora na uvedenou adresu nebo telefon.
E-mail: kratka@utb.cz
Telefon: +420 576 038 162

Fakulty a součásti

Zavřít