Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

Anotace

  • Sociální práce v současnosti prochází jistým způsobem reformou. Sociální problémy jednotlivců, rodin, komunit i celé společnosti rozhodně nejsou na ústupu, ba naopak. Proto je nezbytné, aby se jim věnovali kvalifikovaní odborníci. Mezi priority by se tedy mělo zařadit i zvyšování kvality vzdělávání sociálních pracovníků celkově, ale i v rámci jednotlivých specializací. Tou je i sociální práce ve zdravotnictví. Vzhledem k faktu, že výkon povolání zdravotně-sociální pracovník zasahuje a spojuje oblast zdravotní i sociální, považujeme za podstatné zvýšit povědomí o této profesi.

Průběh

  • Na úvod představím sociální práci obecně. Seznámím studentů s jejími kořeny a historickým vývojem jako vědního oboru, tak i s praktickými aktivitami a jednotlivými vývojovými etapami. Následně se zaměřím na jednotlivé specializace s důrazem na sociální práci ve zdravotnictví. Po absolvování kurzu budou mít studenti povědomí o profesi Zdravotně-sociální pracovník. Budou znát její historii, budou vědět, na jakých principech uvedena profese stojí, identifikují její hranice a specifika.

Délka

  • 45 min.

Lektor

  • Pro rezervaci tohoto kurzu nebo získání bližších informací kontaktujte lektora na uvedenou adresu nebo telefon.
    E-mail:
    Telefon: +420 576 038 006

Fakulty a součásti

Zavřít