Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Centrum podpory vzdělávání

Nabídka pro žáky a školy

Akce pro děti, žáky a školy

Centrum podpory vzdělávání nabízí aktivity pro děti a žáky spolupracujícím školám. Jsou realizovány primárně na půdě Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně, dále pak u jiných spolupracujících institucí či v jednotlivých školách. Cílem je zvyšování funkčních gramotností dětí, žáků a studentů a rozvoj jejich nadání.

Aktuálně plánované aktivity jsou prezentovány na webovských stránkách Centra podpory vzdělávání v záložce Aktuality. Účastníci se zájmem o vzdělávání dětí a žáků (tj. školy) kontaktují realizátora akcí na jeho emailové adrese a domluví se na dalším postupu ve vztahu k jednotlivému typu aktivity.

Po absolvování každého programu dostanou školy Potvrzení o podpoře Centrem podpory vzdělávání. Všechny aktivity jsou účastníkům poskytovány zdarma. Akce Centra jsou primárně určeny dětem, žákům a školám ve Zlínském kraji.

První možností je organizace a koordinace tzv. akcí pro školy. Jsou nabízeny celým školním třídám mateřských, základní a středních škol a konají se v dopoledních hodinách ve dnech školního vyučování ve dvoudenním bloku. Aktuálně centrum dokáže organizačně zaštítit ročně 4 vzdělávací akce pro děti. Témata podpory vychází ze vzájemné dohody mezi podpořenou institucí a centrem. Některá předem připravená témata jsou prezentována v aktualitách Centra, na jiných tématech se obě instituce (tj. Centrum a škola) domlouvají individuálně a jsou připraveny na míru dané škole. Centrum rovněž nabízí možnost uplatnění jednotlivých lektorů v rámci akcí pro děti.

Dále se bude na konci roku 2022 konat jednodenní konference pro žáky na půdě Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně. Jejím cílem bude nabídnout možnost prezentace a sdílení výsledků činnosti nadaných žáků mezi vrstevníky a odborníky z praxe. V současné době se centrum snaží síťovat školy s nadanými žáky.

Poslední formou jsou tzv. stáže pro žáky, které mají formu paralelního studia na vyšším stupni studia či specificky zaměřené škole, anebo stáže v místní instituci, která je nakloněna práci s talenty (včetně budoucích zaměstnavatelů). Obě formy flexibilně reagují na potřeby žáka, školy či instituce (účast ve vybraných dnech v týdnu či intenzivní účast v uceleném bloku). Časová délka podpory jednoho žáka je buď 20, nebo 40 hodin. Aktuálně centrum dokáže organizačně zaštítit ročně stáže pro 10 žáků.

  • Realizátor akcí pro školy a konference a Realizátor stáží pro žáky:

Mgr. Michal Navrátil

lektor TEL:+420 576 038 168 E-mail: m1navratil@utb.cz Kancelář:U18/520

Nabídky akcí pro děti, žáky a školy

Fakulty a součásti

Zavřít