Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav školní pedagogiky

Mezinárodní spolupráce

Mezi významné spolupracovníky ústavu patří Univerzita Kazimierza Wielkieho v Bydgoszczi, Polsko a dále Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre, kde rozvíjíme aktivní spolupráci na společných projektech i publikačních výstupech se zaměřením na předškolní pedagogiku.

Nejvýznamnějšími zahraničními partnerskými univerzitami pro oblast mobility studentů jsou:

Pedagogical University of Cracow
www.up.krakow.pl
KrakowPolsko
Prešovská univerzita v Prešove
www.unipo.sk
PrešovSlovensko
Univerzita Konštantina Filozofa
www.ukf.sk
NitraSlovensko
Univerzita Kazimierza Wielkieho v Bydgoszczi
www.ukw.edu.pl
BydgoszczPolsko
Klaipéda University
www.ku.lt
KlaipédaLitva
Sofijská univerzita Sv. Kl. Ohridskeho
www.uni-sofia.bg
SofiaBulharsko
Univerzita Rey Juan Carlos
www.urjc.es
Madrid Španělsko
University of Ljubljana
www.uni-lj.si
LublaňSlovinsko

Mezi novými partnery pro mezinárodní spolupráci brzy přivítáme také univerzity ve Švýcarsku a Maďarsku.

Fakulty a součásti

Zavřít