Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Nabídka studia

Jazykové kurzy pro studenty a veřejnost

Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně připravuje pro veřejnost, studenty UTB a zaměstnance UTB kurzy zaměřené na zvýšení jazykové úrovně. Vybírat lze z nabídky níže. Kurzy realizuje především Centrum jazykového vzdělávání nebo Ústav moderních jazyků a literatur.

Pokud není uvedeno jinak, zájemci vyplní přihlášku a podepsanou ji zašlou na

Asistentka ředitele CJV

TEL:+420 576 038 089 E-mail: cjv@fhs.utb.cz Kancelář:U18/513A

Nabídka jazykových kurzů:

Zavřít

Fakulty a součásti