Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Jazykové kurzy pro studenty a veřejnost

PRO VEŘEJNOST

Angličtina pro začátečníky

 • Termín: 2. 9. – 25. 11. 2020
 • Kurz je určen pro ty, kteří si chtějí oživit gramatiku. Ujasní použití základních časů, tvoření vět a otázek. Upevní různé gramatické jevy, jako je používání zájmen, přídavných jmen, modálních sloves či rozpoznání počitatelnosti. Součástí kurzu bude také rozvíjení slovní zásoby a její uplatnění formou dialogů a poslechů.

Angličtina pro mírně pokročilé

 • Termín: 15. 9. – 8. 12. 2020
 • Účastníci kurzu si oživí a prohloubí své znalosti anglického jazyka z oblasti gramatiky i slovní zásoby. Důraz je kladen na komunikaci účastníků mezi sebou prostřednictvím komunikačních aktivit ve dvojicích i skupinkách. V případě zájmu může být do výuky zahrnuta příprava na certifikát B 1

Kurzy čínského jazyka a kultury pro veřejnost

 • Cílem kurzu je posluchače obeznámit se základy čínského jazyka, písma a kultury. Kurz bude dle zájmu posluchačů doplněn tematickými workshopy jako například čajový obřad, čínské svátky a zvyky, bojové umění taichi či kaligrafie. Kurz je zdarma. Výuka je vedena rodilou mluvčí a probíhá v angličtině.

Angličtina pro zdravotníky

 • Termín: 22. 9. -15. 12. 2020
 • Kurz slouží ke zdokonalení účastníků v anglickém jazyce a zvýšení jejich kvalifikace. Účastníci vzdělávacího kurzu si osvěží slovní zásobu z oblasti lidského těla, nemocí, úrazů, lékařských zákroků a zařízení a zopakují si gramatické jevy využitelné při každodenní komunikaci na nemocničním pracovišti. Důraz je kladen na komunikaci jak zdravotníků s pacienty, tak zdravotníků mezi sebou.
 • Přihláška: zde

Angličtina pro vyjíždějící do zahraničí

 • Termín: Zrušeno (11. 5. – 15. 5. 2020)
 • Intenzivní kurz, který se soustřeďuje na zvládnutí každodenních situací při výjezdu do anglicky mluvících zemí. Náplň kurzu bude uvedení do problematiky: zvládnutí orientace na letišti nebo při nákupu jízdenek, pomoc při hledání ubytování a práce, pomoc při sestavení CV, postup při zakládání účtu v bance, představování své osoby a tzv. small-talks jako cesta k navazování kontaktů, simulace možných situací nebo tzv. role-playing s důrazem na konverzaci. Součástí každého jednotlivého tématu je část gramatická, která má zopakovat hlavně použití časů, část poslechová a část zaměřená na slovní zásobu.
 • Přihláška: zde

50+ spolu a anglicky ENGLISH TOGETHER

  • Termín: Zrušeno (8. – 12. 6. 2020)
  • Anglický jazyk pro praktický život ve všech situacích. Zajímavá témata zábavnou formou: na cestách, na dovolené, ve společnosti, v restauraci, móda, divadlo, návštěva top míst ve Zlíně, setkání s osobnostmi a spousta dalšího. Vstupní úroveň mírně pokročilí začátečníci a pokročilí.
  • Přihláška: zde

Fakulty a součásti

Zavřít