UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Přehled oborů na FHS

Bakalářský studijní program Porodní asistence, studijní obor Porodní asistentka (prezenční forma)

 

Studijní program:Porodní asistence
Studijní obor:Porodní asistentka
Typ studia:bakalářský 3-letý
Forma studia:prezenční
Garant studijního programu/oboru:

prof. MUDr. Milan Kudela, CSc.

Odpovědný garant TEL:+420 576 038 163 Mobil:+420 602 515 186 E-mail: kudela@utb.cz Kancelář:U18/623
Organizační garant programu/oboru:

Mgr. Jana Doleželová

Odborná asistentka TEL:+420 576 038 006 E-mail: jdolezelova@utb.cz Kancelář:U18/634
Přijímací zkoušky:Standardizované testy společnosti SCIO – odborný test z biologie

Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení

Profil absolventa:
Absolvent bakalářského studijního oboru Porodní asistentka je schopen samostatného vedení prenatální péče u fyziologického těhotenství, fyziologického porodu a fyziologického šestinedělí. Musí umět poskytnout kvalitní ošetřovatelskou péči těhotné, rodičce, nedělce a novorozenci, zavčas rozpoznat hrozící komplikace a patologie těchto stavů. Absolvent umí poskytovat kvalitní ošetřovatelskou péči v oblasti gynekologické operativy a konzervativní gynekologické léčby. Absolvent umí používat modely sexuální výchovy a zná základní principy edukační činnosti. Zná ošetřovatelský proces a umí ho využívat v klinické praxi i v domácí péči. Je schopen reagovat na zjištěné somatické, sociální i spirituální problémy klientky. Má také všechny předpoklady spolupracovat na řešení aktuálních problémů v oblasti ošetřovatelství a podílet se na vědeckých a výzkumných úkolech. Porodní asistentka je kompetentní v péči o ženu jak v období fyziologického těhotenství, porodu a šestinedělí, tak i o fyziologického novorozence a kojence do 1 roku věku.

Rozsah studia umožňuje uplatnění absolventů zejména v těchto oblastech:

  • v oblasti péče o ženu a to v rámci zdravotnického týmu i jako samostatně pracujícího odborníka;
  • zajišťují odbornou zdravotní a ošetřovatelskou péči v oboru porodnictví a gynekologie ve všech typech státních i nestátních zdravotnických zařízeních, v privátní terénní praxi a domácí péči;
  • mají uplatnění v preventivní oblasti i v ošetřovatelském procesu, na úseku diagnostiky, sledování a ošetřování těhotných žen, rodiček, šestinedělek a novorozenců;
  • v péči o gynekologicky nemocné ženy i v oblasti dětské gynekologie;
  • v jejich kompetenci je vedení prenatálních edukačních kurzů a cvičení těhotných žen a šestinedělek;
  • mohou pracovat v oblasti výzkumu.
Akademický rok 2018/2019
RočníkSpolečná e-mailová adresaRočníková vyučující
1. ročníkporodky2022@seznam.czMgr. Jana Doleželová
2. ročníkporodky2021@seznam.czMgr. Věra Vránová, Ph.D.
3. ročníkporodky2020@seznam.czMgr. Jana Doleželová

Kontaktní pracovnice studijního oddělení:

Studijní referentka TEL:+420 576 038 008 E-mail: studium@fhs.utb.cz Kancelář:U18/115A
Zavřít

Fakulty a součásti