Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Doktorský seminář I a II

Dne 1. června 2023 proběhne v místnosti č. 606 / U18 A další z doktorských seminářů.

Tyto semináře jsou pořádány v každém ročníku doktorského studia a doktorandi na nich prezentují výsledky příslušné etapy svého disertačního výzkumu. Dostávají tak příležitost získat zpětnou vazbu nejen od členů komise a školitelů, ale i od ostatních studentů.

Doktorský seminář je veřejný a není nutno potvrzovat účast předem, pouze v případě zájmu o on-line připojení kontaktujte doktorske-studium@fhs.utb.cz.

 

Fakulty a součásti

Zavřít