Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Pozvánka

Den zdraví pro děti zaměstnanců UTB

Ústav zdravotnických věd FHS UTB ve Zlíně připravil pro děti zaměstnanců univerzity den plný zábavných her a soutěží. Akce se uskuteční 26. srpna 2021 a pro účastníky je zdarma.

Program:ochrana a upevňování zdraví. Zaměření na zdravý pohyb, držení těla, cvičení pro oči, výchova k intimnímu zdraví, základy první pomoci. Náplň je vhodná pro děti ve věku 7 až 15 let.
Termín:26. 8. 2021, 8 – 16 hodin
Místo:prostory FHS UTB (U18) a blízké okolí
Zajištěno:teplý oběd, svačiny a pitný režim

V případě zájmu se prosím přihlaste do 30. 6. 2021 na e-mail uzv@fhs.utb.cz

Fakulty a součásti

Zavřít