Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ

Podávejte přihlášky – Studium v oblasti pedagogických věd

Pracoviště
 • Ústav školní pedagogiky

Odborný garant

 • PhDr. Hana Navrátilová, Ph.D.

Program CŽV určen pro

 • absolventy akreditovaného magisterského studijního programu (Mgr., Ing. – včetně absolventů lingvistických oborů) ve studijním oboru, který odpovídá charakteru všeobecně vzdělávacího nebo odborného předmětu SŠ (německý jazyk, anglický jazyk, francouzský jazyk, přírodopis, biologie, dějepis, výchova ke zdraví, chemie, ekonomické předměty, etická výchova, hudební výchova, tělesná výchova, dramatická výchova, český jazyk).

Anotace

 • Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka.
 • Znalosti a dovednosti získané studiem pedagogiky umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe pro vybraný všeobecně-vzdělávací nebo odborný předmětu na 2. st. ZŠ nebo SŠ.

Požadavky k přijetí

 • správně vyplněná a podaná přihláška ke vzdělávání v programu CŽV
 • ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti
 • strukturovaný životopis

Časový a obsahový plán programu

 • 3 semestry; předpokládaný termín zahájení v lednu 2020
 • celková dotace 255 hodin
 • Výuka bude probíhat kombinovanou formou skládající se z přednášek, seminářů a praktického výcviku (výuka v pátek odpoledne a v sobotu)

  a rovněž s využitím e-learningových kurzů prostřednictvím Moodle.

Způsob zakončení studia

 • Ústní zkouška, obhajoba profesního portfolia

Cena studia

 • 19 000 Kč

Počet účastníků

 • 30

Doklad o absolvování

 • osvědčení o absolvování studia § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Přehled témat výuky

I. Semestr:

Rozsah

předmětu

Ukončení

Druh předmětu

Úvod do studia5 hodinzápočetpovinný
Úvod do pedagogiky10 hodinzkouškapovinný
Pedagogická psychologie10 hodinzkouškapovinný
Základy speciální pedagogiky – inkluzivní škola5 hodinzkouškapovinný
Třídní management5 hodinzkouškapovinný
Pedagogická praxe I.30 hodinzápočetpovinný

II. Semestr:

Rozsah

předmětu

Ukončení

Druh předmětu

Trendy ve školní pedagogice5 hodinzkouškapovinný
Teorie výchovy8 hodinzkouškapovinný
ICT vzdělávání8 hodinklasifikovaný zápočetpovinný
Základy sociální psychologie8 hodinklasifikovaný zápočetpovinný
Psychodidaktika8 hodinzkouškapovinný
Pedagogicko-psychologické základy práce s učebnicemi a jinými didaktickými prostředky5 hodinklasifikovaný zápočetpovinný
Specifika vývoje žáků sekundárního vzdělávání8 hodinklasifikovaný zápočetpovinný
Seminář k tvorbě portfolia5 hodinzápočetpovinný
Pedagogická praxe II.30 hodinzápočetpovinný

Povinně volitelná složka – frekventant vybírá jeden předmět

dle svého zájmu

Didaktika německého jazyka 115 hodinzkouškapovinně volitelný
Didaktika anglického jazyka 115 hodinzkouškapovinně volitelný
Didaktika francouzského jazyka 115 hodinzkouškapovinně volitelný
Didaktika přírodopisu a biologie 115 hodinzkouškapovinně volitelný
Didaktika dějepisu 115 hodinzkouškapovinně volitelný
Didaktika výchovy ke zdraví 115 hodinzkouškapovinně volitelný
Didaktika chemie 115 hodinzkouškapovinně volitelný
Didaktika ekonomických předmětů 115 hodinzkouškapovinně volitelný
Didaktika etické výchovy 115 hodinzkouškapovinně volitelný
Didaktika hudební výchovy 115 hodinzkouškapovinně volitelný
Didaktika tělesné výchovy 115 hodinzkouškapovinně volitelný
Didaktika dramatické výchovy 115 hodinzkouškapovinně volitelný
Didaktika českého jazyka 115 hodinzkouškapovinně volitelný

III. Semestr

Rozsah

předmětu

Ukončení

Druh předmětu

Akční výzkum5 hodinklasifikovaný zápočetpovinný
Pedagogická komunikace10 hodinklasifikovaný zápočetpovinný
Pedagogicko- psychologická diagnostika10 hodinklasifikovaný zápočetpovinný
Spolupráce s rodiči10 hodinklasifikovaný zápočetpovinný
Profesní portfolio10 hodinzápočetpovinný
Pedagogická praxe III.30 hodinzápočetpovinný
Didaktika německého jazyka 215 hodinzkouškapovinně volitelný
Didaktika anglického jazyka 215 hodinzkouškapovinně volitelný
Didaktika francouzského jazyka 215 hodinzkouškapovinně volitelný
Didaktika přírodopisu a biologie 215 hodinzkouškapovinně volitelný
Didaktika dějepisu 215 hodinzkouškapovinně volitelný
Didaktika výchovy ke zdraví 215 hodinzkouškapovinně volitelný
Didaktika chemie 215 hodinzkouškapovinně volitelný
Didaktika ekonomických předmětů 215 hodinzkouškapovinně volitelný
Didaktika etické výchovy 215 hodinzkouškapovinně volitelný
Didaktika hudební výchovy 215 hodinzkouškapovinně volitelný
Didaktika tělesné výchovy 215 hodinzkouškapovinně volitelný
Didaktika dramatické výchovy 215 hodinzkouškapovinně volitelný
Didaktika českého jazyka 215 hodinzkouškapovinně volitelný

Fakulty a součásti

Zavřít