UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

2018

MŠMT

MŠMT – Fond vzdělávací politiky

Předcházení šoku z reality u budoucích učitelů mateřských a základních škol v období profesního startu

  • Koordinátor projektu doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD.
  • Řešitelé: doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD., doc. PaedDr. Jana Majerčíková, PhD., prof. PhDr. Peter Gavora, CSc., prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc., Mgr. et Mgr. Viktor Pacholík, Ph.D., Mgr. Hana Navrátilová, Mgr. Jana Vašíková, Ph.D., Mgr. Barbora Petrů Puhrová, Mgr. Marie Pavelková, PhDr. Petr Snopek, Dis., Mgr. Andrea Filová, Mgr. et Bc. Barbora Plisková, Mgr. Vladimír Koutecký, Mgr. Veronika Pečivová, PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., PhDr. Roman Božik, Ph.D.

Projekt MŠMT pokračoval v roce 2018 další etapou, během které řešitelský tým připravil vzdělávací programy pro  fakultní učitele mateřských a základních škol. Program vzdělávání obsahuje 5 výukových bloků pro fakultní učitele základních škol a 5 výukových bloků pro fakultní učitele mateřských škol. Tématy jednotlivých výukových bloků jsou:

  1. Pedagogické a psychologické základy práce fakultního učitele
  2. Principy práce fakultního učitele se studenty
  3. Koncepce pedagogické praxe pro (ne)učitelské studijní programy na FHS UTB ve Zlíně
  4. Mezi rodinou a školou
  5. Základy pediatrie pro učitele mateřských škol
  6. Práce s chronicky nemocnými dětmi na základní škole
Zavřít

Fakulty a součásti