Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Volba děkana FHS

Blíží se volba děkana FHS na další funkční období

Jelikož k 31. 3. 2023 končí  funkční období současného děkana Fakulty humanitních studií, vyhlásil Akademický senát FHS volby kandidáta na jmenování děkanem FHS.  

Do pondělí 9. 1. 2023 do 12:00 je možné podávat na návrhovém lístku kandidáty na jmenování. Návrhové lístky se odevzdávají na podatelně FHS.  Kandidáta může navrhnout kterýkoliv člen akademické obce FHS.

Kandidátní listina bude zveřejněna v pondělí 9. 1. 2022 ve 14 hodin.

Představení kandidátů proběhne na shromáždění akademické obce FHS ve středu 11. 1. 2023 ve 13:00 v aule FHS 18/106.

Vlastní volba kandidáta proběhne na řádném zasedání AS FHS ve středu 18. 1. 2023 ve 13:00.

S pozdravem

PhDr. Helena Skarupská, Ph.D. , předsedkyně AS FHS

Fakulty a součásti

Zavřít