Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Archivní oznámení

Volba na jmenovaní děkanem FHS pro období 2023-2027

Akademický senát Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně vyhlašuje volbu kandidáta na jmenování děkanem Fakulty humanitních studií pro období 2023-2027.

Fakulty a součásti

Zavřít