Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Výběrové řízení ERASMUS+ pro akademický rok 2024/2025

Děkan Fakulty humanitních studií vypisuje výběrové řízení na studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+ a Freemover na akademický rok 2024/2025.

Do výběrového řízení se mohou přihlásit studenti FHS na výjezd v zimním nebo letním semestru příštího akademického roku. Výběrové řízení je určeno pro studenty FHS bakalářského studia, magisterských a doktorských studijních programů realizovaných na FHS v prezenční i kombinované formě. Přihlásit se mohou už i letošní prváci, studenti posledních ročníků se mohou hlásit na výjezd pouze v zimním semestru.

JAK SE PŘIHLÁSIT ONLINE!

Portál UTB – Moje studium –> ECTS výjezdy -> nabídka výjezdů –> do názvu nabídky výjezdu zadáte Výběrové řízení FHS–> zvolíte akademický rok 2024/2025 –> vyberete fakultu FHS.

Maximální možný počet podaných přihlášek na jednoho studenta = 3 (pořadí dle priorit)!
Než se přihlásíte, zkontrolujte, že máte v popisu podmínek uveden váš obor nebo ústav.

Pro přihlášení na pracovní stáž zvolte v seznamu univerzit možnost Výběrové řízení FHS 2024/2025 – PRAKTICKÁ STÁŽ. Pracovní stáž v min. délce 2 měsíců bude možné realizovat v období od září 2024 do srpna 2025. Po předběžné domluvě se zaměstnavatelem nahlaste zájem o pracovní stáž minimálně s 1-měsíčním předstihem na bymova@utb.cz.

Mobility typu FREEMOVER (do zemí mimo EU)
Vzhledem k omezeným zdrojům financování mobilit typu Freemover, budeme moci vybrat a podpořit max. 2 takovéto výjezdy. Zájemci o výjezd na některou z univerzit mimo EU zvolí v nabídce výjezdů možnost  Výběrové řízení FHS 2024/2025 –  FREEMOVER (mimoevropské univerzity)”. Informaci o tom, na jaké konkrétní univerzitě byste rádi studovali, nám sdělíte při ústním pohovoru.

Máš dotaz? Nevíš si s něčím rady?
Svůj dotaz pošli na bymova@utb.cz nebo přijď osobně do kanceláře budovy A, 6. patro/615 (předem je nutno napsat email a dohodnout si den a čas).

Informace
Seznam partnerských škol FHS v programu Erasmus+
Seznam partnerských škol UTB v programu Freemover
Inspirace od studentů – Jak se žije Erasmákům!
Důležité dokumenty, formuláře a užitečné odkazy

Fotografie a zážitky z výjezdu jiných studentů UTB, které s námi nasdíleli ve skupině UTB Zahraniční stáže, stipendia, příležitosti,  naleznete na https://www.facebook.com/groups/1868747763400435
či na webu https://international.utb.cz/cs/studenti-utb/

Deadline pro podání přihlášek je 14. 2.  2024.

Fakulty a součásti

Zavřít