Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Mezinárodní vztahy

Dokumenty, formuláře, užitečné odkazy

Dokumenty, formuláře, užitečné odkazy pro mobility (výjezdy studentů, zaměstnanců)
Dokumenty a formuláře pro studenty
Dokumenty a formuláře pro zaměstnance
Dokumenty pro koordinátory
Užitečné odkazy

 

Dokumenty a formuláře pro studenty

SMĚRNICE
Směrnice rektora SR/6/2019 Mobility studentů UTB do zahraničí a zahraničních studentů na UTB
Příloha č. 1 směrnice rektora SR/6/2019 Mobility studentů UTB do zahraničí a zahraničních studentů na UTB
Směrnice děkanky SD/03/2018 Studium a stáže v zahraničí
Směrnice děkanky SD/05/2017 Pravidla pro přiznání stipendia na podporu studia v zahraničí

DOKUMENTY
Přihláška do výběrového řízení UTB – NEJDŘÍVE VYPLŇTE PŘIHLÁŠKU
Erasmus+ charta studenta (potvrzuje práva a povinnosti studenta ve všech fázích mobility)
Výše grantů pro mobility studentů v akademickém roce 2014/2020
Seznam bilaterálních smluv v rámci Erasmus+
Partnerské smlouvy pro studijní pobyt v rámci Freemover
EU nástroj pro výpočet výše grantu
Prezentace pro vyjíždějící studenty na studijní pobyt
Prezentace pro vyjíždějící studenty na praktickou stáž
Tahák – studijní stáž
Tahák – praktická stáž
Žádost o prodloužení studia (všeobecná žádost)

FORMULÁŘE
 
Studijní pobyt
Learning Agreement for Studies
Learning Agreement for Studies VZOR
Účastnická smlouva
Confirmation of Arrival – Departure
 
Praktická stáž

Žádost o individuální studijní plán
Learning Agreement for Traineeships – Erasmus+
Learning Agreement for Traineeships – Freemover
Žádost o extra stipendium – Freemover
Účastnická smlouva
Confirmation of Arrival – Departure
Learning Agreement After the Mobility
 

KONTAKTY NA KOORDINÁTORY
Odkaz zde.
 
Garanti pro zahraniční mobility na ústavech FHS (párující předměty):
Ústav moderních jazyků a literatur: Mgr. Oldřich Kopeček
Ústav pedagogických věd: Mgr. Eva Šalenová
Ústav školní pedagogiky: Mgr. Libuše Jelénková, Ph.D.
Ústav zdravotnických věd: Mgr. et Bc. Barbora Plisková

 Dokumenty a formuláře pro zaměstnance

SMĚRNICE
Smeřnice rektora SR/1/2019 Mobility zaměstnanců UTB v rámci programu Erasmus+
Pokyn kvestora PK/2/2019 Základní sazby stravného, výše sazeb základních náhrad pro používání soukromých motorových vozidel a průměrná cena pohonných hmot pro účely poskytnutí cestovních náhrad

DOKUMENTY
Meziinstitucionální dohody v rámci programu Erasmus+
Pobytové sazby pro zaměstnace Erasmus+
Cestovní náklady a finanční podpora podle vzdálenosti
Žádost o povolení pracovní cesty
Formulář cestovního pojištění
Prezentace – pedagogická mobilita

FORMULÁŘE
 
Výukový pobyt
Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement
Žádost o financování nákladů
Účastnická smlouva
Potvrzení o uskutečněné mobilitě (Confirmation of Teaching Period)

Školení
Staff Mobility for Training Mobility Agreement
Žádost o financování nákladů
Účastnická smlouva
Potvrzení o uskutečněné mobilitě

Dokumenty pro koordinátory

SMĚRNICE
Směrnice rektora SR/8/2018 Mobility studentů UTB do zahraničí a zahraničních studentů na UTB
Příloha č. 1 směrnice rektora SR/8/2018 Mobility studentů UTB do zahraničí a zahraničních studentů na UTB
Směrnice děkanky SD/03/2018 Studium a stáže v zahraničí
Směrnice děkanky SD/05/2017 Pravidla pro přiznání stipendia na podporu studia v zahraničí
Smeřnice rektora SR/2/2018 Mobility zaměstnanců UTB v rámci programu Erasmus+
Pokyn kvestora PK/2/2018 Základní sazby stravného, výše sazeb základních náhrad pro používání soukromých motorových vozidel a průměrná cena pohonných hmot pro účely poskytnutí cestovních náhrad

DOKUMENTY PRO STUDIJNÍ POBYT I PRAKTICKOU STÁŽ
Erasmus Charter for Higher Education
Erasmus Policy Statement
Meziinstitucionální dohody v rámci programu Erasmus+
ISCED 2013 Subject Area Codes (číselník oborů)
Kódy zemí zapojených do programů
Information sheet of FHS

Užitečné odkazy

www.naerasmusplus.cz
www.mujerasmus.cz
www.dzs.cz
Databáze závěrečných zpráv studentů Erasmus+
British Council
Goethe Institut

Fakulty a součásti

Zavřít