Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Přihlášky do 11. 8. 2022

Nový studijní program Zdravotně sociální péče

Zdravotně sociální péče je nově součástí studijních programů na FHS.

FHS získala pro akademický rok 2022/23 akreditaci studijního programu Zdravotně sociální péče v prezenční i kombinované formě.

Tento studijní program kombinuje teoretickou a praktickou výuku v oblasti zdravotnické a sociální péče (znalosti z klinických a preklinických předmětů, např. anatomie, domácí péče či geriatrie), včetně předmětů společenskovědního charakteru (psychologie, sociologie, filozofie, etiky, aj.).

Absolventi se orientují ve zdravotnické a sociální legislativě, umí řešit složité sociální situace klientů s postižením a poskytují sociální poradenství. Uplatní se ve státních i nestátních zdravotnických zařízeních, léčebnách pro dlouhodobě nemocné, kojeneckých ústavech, hospicových zařízeních, denních stacionářích, státní správě či neziskových, charitativních a vzdělávacích institucích.

Díky propojení obou oblastí, zdravotní i sociální, je klientům v praxi poskytována komplexní pomoc a podpora, která souvisí s jejich zdravotní a sociální situací.

Pokud tě tento studijní program zaujal a chceš vědět více, mrkni na náš web.

A pokud se chceš pustit rovnou do studia, není čas odkládat přihlášku. Podej si přihlášku!

Více informací ke studijnímu programu podle formy studia:

Směrnice k přijímacímu řízení

Fakulty a součásti

Zavřít