Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav školní pedagogiky

Odborné praxe

Koncepce studijních oborů Učitelství pro mateřské školy a Předškolní pedagogika na FHS UTB ve Zlíně (PDF)
Koncepce pedagogické praxe pro (ne)učitelské studijní programy na FHS UTB ve Zlíně (PDF)
Principy práce fakultního učitele se studenty (PDF)


Učitelství pro mateřské školy
Předškolní pedagogika

Studenti oborů Učitelství pro mateřské školy a Předškolní pedagogika realizují svou praxi ve fakultních mateřských školách:

Fakultní mateřská škola:

 • Univerzitní mateřská škola Qočna
  Sídlo MŠ je na náměstí T. G. Masaryka 3050 ve Zlíně, v univerzitní budově U12.
  http://qocna.utb.cz
  UMŠ Qočna působí jako soukromá firemní mateřská škola. Má aktuálně tři třídy, dvě pracují v heterogenním věkovém složení (od 2 do 5/6 let) a jednu věkově homogenní třídu předškoláků zaměřenou na přípravu dětí na vstup do základní školy (maximálně 13 předškoláků). V současnosti škola pracuje především s dětmi zaměstnanců UTB ve Zlíně, do školy dochází i děti bez příslušnosti k UTB. Úzce spolupracuje s ÚŠP, a to nejenom v rámci pedagogických praxí, ale i prostřednictvím projektových a výzkumných aktivit. V UMŠ pracují na pozici učitelek absolventky ÚŠP.
 • Mateřská škola Otrokovice, příspěvková organizace
  Sídlo MŠ je na ulici Jana Žižky 1356 v Otrokovicích.
  www.mso.wz.cz
  MŠ Otrokovice (MŠO), příspěvková organizace je veřejná mateřská škola, které sdružuje 7 organizačních útvarů (tedy 7 mateřských škol, v rámci jedné z nich je i oddělení pro děti od 1 – 3 let). MŠO řídí ředitelka v úzké spolupráci s vedoucími učitelkami pověřenými vedením organizačních útvarů. Jako fakultní škola rovněž úzce spolupracuje s ÚŠP, nejenom v rámci pedagogických praxí studentů, participuje rovněž na několika jeho projektových a výzkumných aktivitách. V MŠO pracuje na pozici učitelek několik absolventek ÚŠP.

Spolupracující mateřské školy:

 • Firemní školka Oskárek
  Sídlo MŠ je na ulici Nádražní 1908 v Otrokovicích.
  http://www.skolkaoskarek.cz
  Oskárek je rovněž firemní mateřská škola pracující na principu soukromé školy s dobrým materiálním a personálním zázemím. Na pozici učitelek v ní pracuje několik absolventek ÚŠP.
 • Life Academy Poprad, soukromá mateřská škola
  Sídlo MŠ je na Slovensku, na ulici Rovná 597/15 v Popradě
  http://lifeacademy.sk
  Mateřská škola je součástí unikátního projektu soukromé vzdělávací instituce, která nabízí dále i návaznost na základní škole a gymnáziu. Vybraní úspěšní studenti zde realizují souvislé praxe.
 • MŠ Budovatelská, Zlín
  Sídlo MŠ je na ulici Budovatelská 4819 ve Zlíně.
  https://msbudovatelska.cz/kontakty/
  MŠ je veřejnou MŠ s pěti třídami. MŠ je zasazena v klidné části sídliště Jižní svahy ve Zlíně, je osobitá svými prostornými třídami a hernami. Na pozici učitelek v ní pracuje několik absolventek a studentek ÚŠP.

 

Koordinátor odborné praxe:

Mgr. Anita Machová

Studentka magisterského studijního programu; Referent praxí TEL:+420 576 032 063 E-mail: a1_machova@utb.cz

 


Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Studenti oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy školy realizují svou praxi ve smluvních školách:

Fakultní základní školy:

  • Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, přísp. organizace
   Tř. Svobody 868, Zlín – Malenovice
   www.zsmalenovice.cz
  • Life Academy Poprad, Slovensko
   Rovná 597/15 Poprad
   www.lifeacademy.sk

Spolupracující základní školy:

 

Koordinátor praxe pro Učitelství pro 1. stupeň základní školy:

Fakulty a součásti

Zavřít