Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět

Pedagogické vedení studentů v klinické praxi

Cíl kurzu

Tento program celoživotního vzdělávání je zaměřen na profesionální přípravu všeobecných sester. Cílem je předat vědomosti a dovednosti z pedagogických a didaktických disciplín, které jsou nezbytné pro práci „mentora v klinické praxi“.

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří sestry a porodní asistentky z klinické praxe (lůžková a ambulantní část zdravotnických zařízení a ústavy sociální péče), které aktuálně vedou nebo v budoucnu povedou studenty oboru Všeobecná sestra nebo Porodní asistentka při odborné praxi. Prioritně je kurz určen pro sestry a porodní asistentky KNTB, a.s. V případě volné kapacity budou přijati uchazeči, kteří pracují na pracovištích, kde studenti ÚZV FHS UTB plní praxi.

Max. počet účastníků v jednom kurzu je 40.

 

Požadavky na přijetí

  • všeobecné sestry / dětské sestry …, porodní asistentky (vzdělání dle zákona
    č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb.);
  • klinická praxe v oboru minimálně 1 rok;
  • kladný vztah ke studentům, zájem o pedagogickou (mentorskou) činnost a doporučení vrchní sestry.

Obsah a rozsah kurzu

Celkem 25 hodin, z toho 15 hodin kontaktních 10 hodin samostatná práce a individuální konzultace. Více v příloze .
Obsah kurzu zde.

Termín kurzu

Zahájení: bude upřesněno

Ukončení: bude upřesněno

Místo realizace kurzu

Seminární místnost 9T/115 (U14), v areálu KNTB, a.s., Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín (bývalý 1. pavilon).

Cena

Kurz je z d a r m a.

Způsob ukončení

Písemná práce (rozsah do 6 – 10 stran) – frekventant si zvolí téma z těchto oblastí:

  1. Didaktická příprava praktické výuky studentů oboru Všeobecná sestra nebo Porodní asistentka (1 den);
  2. Metodika na teoretickou výuku tématu z oblasti odbornosti (2 vyučovací hodiny).
  3. Ústní obhajoba závěrečné práce

Frekventanti obdrží Potvrzení o absolvování kurzu.
Vzdělávací akce je zařazena do celoživotního vzdělávání.

Kontaktní osoba a garant kurzu

PhDr. Anna Krátká, Ph.D.

Odborná asistentka TEL:+420 576 038 162 E-mail: kratka@utb.cz Kancelář:U18/624
Zavřít

Fakulty a součásti