Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Praktické informace

Aktuální informace: COVID-19

Vážené studentky, vážení studenti,

celý svět, Českou republiku nevyjímaje, zažívá jednu z největších zkoušek v historii novodobých dějin. Jak tato mimořádná situace spojená s pandemií COVID-19 ovlivňuje studium na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně? Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně pečlivě monitoruje situaci týkající se šíření koronaviru, pravidelně komunikuje aktuální stav a řídí se doporučeními příslušných orgánů.

Připravili jsme pro Vás tuto stránku, na které pro Vás budeme zveřejňovat veškeré důležité informace, které budeme průběžně doplňovat a aktualizovat. Děkujeme Vám za trpělivost a věříme, že společně tuto nelehkou situaci zvládneme.

STAY STRONG!

Nálepka na průkazu studenta – rychlejší vstup do všech budov na UTB

Máš za sebou alespoň 1. dávku očkování proti Covidu-19?

Nálepka na průkazu studenta ti urychlí přístup do všech budov UTB.

 

Jak na to?

  • Předlož certifikát o očkování vedoucí studijního oddělení FHS, Ing. Pavle Lečbychové (dveře č. U18/113).
  • Získáš nálepku na průkaz studenta.
  • Průkaz předlož při vstupu do budovy.

Studentský klub

V nejbližších dnech bohužel není možno setkávat se ve studentském klubu a trávit zde čas mezi výukou. Informaci o dalším využití či otevření klubu pro studenty zveřejníme na tomto místě.

Metodika pro online zkoušení na FHS

Aktualní směrnice:

Kontaktní osoba zodpovědná za komunikaci se studenty a zaměstnanci o praktických pokynech a aktuálních opatřeních vydaných UTB ve Zlíně:

Děkan FHS

Mgr. Libor Marek, Ph.D.

Kontaktní osoba pro komunikaci TEL:+420 576 032 001 Mobil:+420 733 690 443 E-mail: covid@fhs.utb.cz Kancelář:U18/610

Více informací zde na stránkách UTB.

Archiv RR:

Archiv RD:

Fakulty a součásti

Zavřít