Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Praktické informace

Aktuální informace: COVID-19

Změna režimu výuky a pracovního režimu na FHS UTB ve Zlíně v důsledku epidemie COVID-19:

 

Milí studenti,

v návaznosti na Rozhodnutí děkana RD/01/2022 Změna režimu výuky a pracovního režimu na FHS UTB ve Zlíně v důsledku epidemie COVID-19 dochází od 28. února 2022 ve studijních programech realizovaných na FHS k opětnému přechodu na prezenční způsob výuky. Tuto změnu umožňuje vývoj pandemické situace.

 

Jsme rádi, že se zase budeme moci setkávat v budově fakulty.

Aktualní směrnice:

Kontaktní osoba zodpovědná za komunikaci se studenty a zaměstnanci o praktických pokynech a aktuálních opatřeních vydaných UTB ve Zlíně:

Děkan FHS

Mgr. Libor Marek, Ph.D.

Kontaktní osoba pro komunikaci TEL:+420 576 032 001 Mobil:+420 733 690 443 E-mail: covid@fhs.utb.cz Kancelář:U18/610

Více informací zde na stránkách UTB.

Archiv oznámeni

Fakulty a součásti

Zavřít