Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Praktické informace

Aktuální informace: COVID-19

Vážené studentky, vážení studenti,

celý svět, Českou republiku nevyjímaje, zažívá jednu z největších zkoušek v historii novodobých dějin. Jak tato mimořádná situace spojená s pandemií COVID-19 ovlivňuje studium na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně? Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně pečlivě monitoruje situaci týkající se šíření koronaviru, pravidelně komunikuje aktuální stav a řídí se doporučeními příslušných orgánů.

Připravili jsme pro Vás tuto stránku, na které pro Vás budeme zveřejňovat veškeré důležité informace, které budeme průběžně doplňovat a aktualizovat. Děkujeme Vám za trpělivost a věříme, že společně tuto nelehkou situaci zvládneme.STAY STRONG!

Kontaktní osoba zodpovědná za komunikaci se studenty a zaměstnanci o praktických pokynech a aktuálních opatřeních vydaných UTB ve Zlíně:

Děkan FHS

Mgr. Libor Marek, Ph.D.

Kontaktní osoba pro komunikaci TEL:+420 576 032 001 Mobil:+420 733 690 443 E-mail: covid@fhs.utb.cz Kancelář:U18/610

Usnesení vlády ČR ze dne 20. listopadu 2020 č. 1195 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2, dále Usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2020 č. 1198 o přijetí krizového opatření a další usnesení vlády ČR umožňují osobní přítomnost studentů na FHS takto:

  1. na zkouškách při maximálním počtu 10 osob;
  2. na klinické a praktické výuce studentů zdravotnických studijních programů.

Ostatní výuka na FHS se realizuje distančním způsobem – online prostřednictvím Microsoft Teams v souladu s Rozhodnutím rektora RR/26/2020.

Veškerá výuka s výjimkou klinické a praktické výuky a praxe studentů zdravotnických studijních programů se realizuje distančním způsobem – online prostřednictvím Microsoft Teams, v souladu s Rozhodnutím rektora RR/40/2020: Dočasná omezení a přijatá opatření na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v souvislosti s výskytem nemoci COVID-19.

Porady zaměstnanců UTB a jednání samosprávných orgánů UTB se doporučují konat online prostřednictvím Microsoft Teams.

Přítomnost osob na UTB je možná pouze při splnění následujících podmínek:

    •  Osoba je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a v případě, že absolvovala test na přítomnost nemoci COVID-19, je tento test negativní,
    •  Osoba používá ochranný prostředek dýchacích cest (rouška, šála, šátek, respirátor, ústenka) ve všech prostorách UTB,
    •  Osoba u vstupu do budovy UTB provede dezinfekci rukou,
    •  Osoba nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření.

Děkujeme za dodržování těchto pravidel.

Více informací zde na stránkách UTB.

Archiv RR:

Archiv RD:

Fakulty a součásti

Zavřít