Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Praktické informace

Aktuální informace: COVID-19

Vážené studentky, vážení studenti,

celý svět, Českou republiku nevyjímaje, zažívá jednu z největších zkoušek v historii novodobých dějin. Jak tato mimořádná situace spojená s pandemií COVID-19 ovlivňuje studium na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně? Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně pečlivě monitoruje situaci týkající se šíření koronaviru, pravidelně komunikuje aktuální stav a řídí se doporučeními příslušných orgánů.

Připravili jsme pro Vás tuto stránku, na které pro Vás budeme zveřejňovat veškeré důležité informace, které budeme průběžně doplňovat a aktualizovat. Děkujeme Vám za trpělivost a věříme, že společně tuto nelehkou situaci zvládneme.

STAY STRONG!

Počínaje středou 17. 3. 2021 bude vstup zaměstnanců UTB na pracoviště umožněn pouze za podmínky, že podstoupili test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a jeho výsledek byl negativní.
 
UTB zajistí testování zaměstnanců ve vlastních prostorách. O systému rezervace a testování budete informování v následujícím emailu. Termínů je dostatek. Bude se jednat o neinvazivní testy (odběr z přední části nosu).
 
Testování se neúčastníte v případě, kdy pracujete výhradně z domova v režimu „home office“ či v případě krátkodobého vstupu do objektů UTB, tj. menzy za účelem odebírání balených jídel či výdeje/vrácení knih z/do Knihovny na U13.
 
Antigenního testování v režii UTB se nemusíte účastnit v těchto případech:

 1. podstoupili jste v posledních 7 dnech test u poskytovatele zdravotnických služeb (potvrzení o negativním výsledky testu zasíláte emailem na adresu uvedené na webu UTB https://www.utb.cz/koronavirus/);
 2. prodělali jste laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula Vám doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejevíte žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu neuplynulo více než 90 dní (nutno dodat potvrzení od ošetřujícího lékaře emailem na adresu personalni@utb.cz) ;
 3. máte vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace nejméně 14 dní (nutno dodat certifikát o očkování emailem na adresu personalni@utb.cz).

 
Stejné opatření se týká také studentů UTB, kteří už byli o této skutečnosti informováni a musí se prokázat potvrzením o absolvování RT-PCR testu (nestačí jen SMS) na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo absolvováním POC antigenního testu provedeném poskytovatelem zdravotních služeb zařazeným v síti odběrových center. Toto potvrzení nesmí být starší 7 dnů ode dne plánované konzultace nebo zkoušky. Studenti budou potvrzení zasílat e-mailem na své studijní oddělení a platí pro ně stejné výjimky jako pro zaměstnance UTB (body b) a c) – viz výše). Studentům, jejichž přítomnost v prostorách UTB je povolena v rámci klinické a praktické výuky a praxe studentů zdravotnických studijních programů a studentům vykonávajících pedagogickou praktickou výuku bude umožněno testování ve zvláštním režimu.
 
Děkuji všem za součinnost při realizaci těchto vládních opatření a této vnitřní normy.

 

Metodika pro online zkoušení na FHS

Aktualní směrnice:

Kontaktní osoba zodpovědná za komunikaci se studenty a zaměstnanci o praktických pokynech a aktuálních opatřeních vydaných UTB ve Zlíně:

Děkan FHS

Mgr. Libor Marek, Ph.D.

Kontaktní osoba pro komunikaci TEL:+420 576 032 001 Mobil:+420 733 690 443 E-mail: covid@fhs.utb.cz Kancelář:U18/610

Usnesení vlády ČR ze dne 20. listopadu 2020 č. 1195 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2, dále Usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2020 č. 1198 o přijetí krizového opatření a další usnesení vlády ČR umožňují osobní přítomnost studentů na FHS takto:

 1. na zkouškách při maximálním počtu 10 osob;
 2. na klinické a praktické výuce studentů zdravotnických studijních programů.

 

Porady zaměstnanců UTB a jednání samosprávných orgánů UTB se doporučují konat online prostřednictvím Microsoft Teams.

Přítomnost osob na UTB je možná pouze při splnění následujících podmínek:

  •  Osoba je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a v případě, že absolvovala test na přítomnost nemoci COVID-19, je tento test negativní,
  •  Osoba používá ochranný prostředek dýchacích cest (rouška, šála, šátek, respirátor, ústenka) ve všech prostorách UTB,
  •  Osoba u vstupu do budovy UTB provede dezinfekci rukou,
  •  Osoba nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření.

Děkujeme za dodržování těchto pravidel.

Více informací zde na stránkách UTB.

Archiv RR:

Archiv RD:

Fakulty a součásti

Zavřít