Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Magisterské studium (pětileté)

Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Jedinečným pětiletým studijním oborem, který vás připraví na dráhu učitele, je Učitelství pro 1. stupeň základní školy. Oborová část studia zahrnuje didaktiky českého jazyka a literatury, cizího jazyka, matematiky, pohybové, výtvarné, hudební a pracovní výchovy a přírodovědných disciplín pro předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda. Kromě toho se seznámíte s pedagogikou, psychologií, komunikačními dovednostmi, školní legislativou či managementem třídy a školy. Budete se zabývat i specifickými potřebami žáků, školy a regionu a novými, tolik diskutovanými otázkami inkluze v primární škole. Už od prvního ročníku studia se zapojíte do průběžných pedagogických praxí.

Na jaké předměty se můžete těšit?

 • Primární pedagogika
 • Didaktika hudební výchovy s praxí
 • Didaktika výtvarné výchovy s praxí
 • Pedagogická psychologie
 • Didaktika mateřského jazyka s praxí
 • Didaktika matematiky v primárním vzdělávání s praxí
 • Didaktika přírodovědného vzdělávání s praxí
 • Didaktika přírodovědného vzdělávání s praxí
 • Didaktika anglického jazyka a literatury v primárním vzdělávání
 • Rozvoj literární gramotnosti
 • Psychologie osobnosti
 • Mateřský jazyk v primárním vzdělávání
 • Pedagogická diagnostika žáka a třídy v pedagogickém projektu
 • Pedagogické praxe průběžné a také výcvikové a náslechové
 • Pedagogická praxe souvislá, tvorba portfolia praxí
 • A také se můžete zapojit do přípravy Zlínského filmového festivalu a Junior univerzity, nebo připravovat pro děti předškolního věku divadelní představení, nebo jiné aktivity

Kde najdete po studiu uplatnění?

 • Základní škola – 1. stupeň
 • Mateřská škola protože existuje povinné předškolní vzdělávání od 5 let
 • Edukační zařízení na úrovni preprimárního a primárního vzdělávání

Forma studia: prezenční

Fakulty a součásti

Zavřít