Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Deadline 9. 10. 2020

Dodatečné výběrové řízení na letní semestr 2020/2021

Děkan Fakulty humanitních studií vypisuje výběrové řízení na studijní a pracovní pobyty Erasmus+ a Freemovers na letní semestr 2020/2021.
Výběrové řízení je určeno pro studenty všech bakalářských, navazujících magisterských, magisterských a doktorských studijních programů a oborů realizovaných na FHS v prezenční a v kombinované formě.

Jet na Erasmus+ znamená v jazyce vysokoškoláků totéž jako jet studovat do zahraničí. Jedná se o bezesporu nejrozšířenější program pro studijní pobyty a praktické stáže na území Evropy. Pokud je vám ale Evropa malá a láká vás například Amerika nebo Asie, pak můžete využít stipendia přes Freemover.
Kromě zmíněných dvou variant však existují i další  možnosti, jak si rozšířit obzory.
Vedle studijních stáží během akademického roku můžete v létě absolvovat v zahraničí i pracovní stáž v zahraničí. Nenechte si ujít příležitost procestovat celé léto, zapojit se do praxe v oboru a získat tak zkušenosti pro vaše CV.

Podmínky a kritéria pro přihlášení do dodatečného výběrového řízení jsou odlišné u každého ústavu a najdete je níže.

  • Kritéria výběrového řízení pro studenty Ústavu pedagogických věd naleznete zde.
  • Kritéria výběrového řízení pro studenty Ústavu školní pedagogiky naleznete zde.
  • Kritéria výběrového řízení pro studenty Ústavu zdravotnických věd naleznete zde.
  • Kritéria výběrového řízení pro studenty Ústavu moderních jazyků a literatur naleznete zde.
  • Kritéria výběrového řízení pro doktorandy jsou zde.

Deadline pro podání přihlášek je 9. 10. 2020 do 12. hodin.

Přihláška do DVŘ 
Partnerské univerzity FHS

Důležité dokumenty, formuláře a užitečné odkazy prostudujte zde.
Načerpejte inspiraci od našich studentů, kteří nám zaslali fotografie z jejich pobytu v zahraničí.

Fakulty a součásti

Zavřít